Home Literature Caesar: De Bello Gallico - commentarius quintusCaesar: De Bello Gallico - commentarius primus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius primus - Latin - German
Caesar: De Bello Gallico - commentarius secundus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius secundus - Latin - German
Caesar: De Bello Gallico - commentarius tertius - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius quartus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius quintus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius sextus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius septimus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius octavus - Latin - English

Caesar: De Bello Gallico - commentarius quintus

1. Domitio Ap. Claudio consulibus, discedens ab hibernis Caesar in Italiam, ut quotannis facere consuerat, legatis imperat quos legionibus praefecerat uti quam plurimas possent hieme naves aedificandas veteresque reficiendas curarent. Earum modum formamque demonstrat. Ad celeritatem onerandi subductionesque paulo facit humiliores quam quibus in nostro mari uti consuevimus, atque id eo magis, quod propter crebras commutationes aestuum minus magnos ibi fluctus fieri cognoverat; ad onera, ad multitudinem iumentorum transportandam paulo latiores quam quibus in reliquis utimur maribus. Has omnes actuarias imperat fieri, quam ad rem multum humilitas adiuvat. Ea quae sunt usui ad armandas naves ex Hispania apportari iubet. Ipse conventibui Galliae citeribris peractis in Illyricum proficiscitur, quod a Pirustis finitimam partem provinciae incursionibus vastari audiebat. Eo cum venisset, civitatibus milites imperat certumque in locum convenire iubet. Qua re nuntiata Pirustae legatos ad eum mittunt qui doceant nihil earum rerum public factum consilio, seseque paratos esse demonstrant omnibus rationibus de iniuriis satisfacere. Accepta oratione eorum Caesar obsides imperat eosque ad certam diem adduci iubet; nisi ita fecerint, sese bello civitatem persecuturum demonstrat. Eis ad diem adductis, ut imperaverat, arbitros inter civitates dat qui litem aestiment poenamque constituant. 1. Lucius Domitius and Appius Claudius being consuls, Caesar when departing from his winter quarters into Italy, as he had been accustomed to do yearly, commands the lieutenants whom he appointed over the legions to take care that during the winter as many ships as possible should be built, and the old repaired. He plans the size and shape of them. For despatch of lading, and for drawing them on shore, he makes them a little lower than those which we have been accustomed to use in our sea; and that so much the more, because he knew that, on account of the frequent changes of the tide, less swells occurred there; for the purpose of transporting little and a great number of horses, [he makes them] a little broader than those which we use in other seas. All these he orders to be constructed for lightness and expedition, to which object their lowness contributes greatly. He orders those things which are necessary for equipping ships to be brought thither from Spain. He himself, on the assizes of Hither Gaul being concluded, proceeds into Illyricum, because he heard that the part of the province nearest them was being laid waste by the incursions of the Pirustae. When he had arrived there, he levies soldiers upon the states, and orders them to assemble at an appointed place. Which circumstance having been reported [to them], the Pirustae send ambassadors to him to inform him that no part of those proceedings was done by public deliberation, and assert that they were ready to make compensation by all means for the injuries [inflicted]. Caesar, accepting their defence, demands hostages, and orders them to be brought to him on a specified day, and assures them that unless they did so he would visit their state with war. These being brought to him on the day which he had ordered, he appoints arbitrators between the states, who should estimate the damages and determine the reparation.
2. His confectis rebus conventibusque peractis, in citeriorem Galliam revertitur atque inde ad exercitum proficiscitur. Eo cum venisset, circuitis omnibus hibernis, singulari militum studio in sumrma omnium rerum inopia circiter sescentas eius generis cuius supra demonstravimus naves et longas XXVIII invenit instructas neque multum abesse ab eo quin paucis diebus deduci possint. Collaudatis militibus atque eis qui negotio praefuerant, quid fieri velit ostendit atque omnes ad portum Itium convenire iubet, quo ex portu commodissimum in Britanniam traiectum esse cognoverat, circiter milium passuum XXX transmissum a continenti: huic rei quod satis esse visum est militum reliquit. Ipse cum legionibus expeditis IIII et equitibus DCCC in fines Treverorum proficiscitur, quod hi neque ad concilia veniebant neque imperio parebant Germanosque Transrhenanos so icitare dicebantur. 2. These things being finished, and the assizes being concluded, he returns into Hither Gaul, and proceeds thence to the army. When he had arrived there, having made a survey of the winter quarter, he finds that, by the extraordinary ardour of the soldiers, amidst the utmost scarcity of all materials, about six hundred ships of that kind which we have described above, and twenty-eight ships of war, had been built, and were not far from that state that they might be launched in a few days. Having commended the soldiers and those who had presided over the work, he informs them what he wishes to be done, and orders all the ships to assemble at port Itius, from which port he had learned that the passage into Britain was shortest, [being only] about thirty miles from the continent. He left what seemed a sufficient number of soldiers for that design; he himself proceeds into the territories of the Treviri with four legions without baggage, and 800 horse, because they neither came to the general diets [of Gaul], nor obeyed his commands, and were, moreover, said to be tampering with the Germans beyond the Rhine.
3. Haec civitas longe plurimum totius Galliae equitatu valet magnasque habet copias peditum Rhenumque, ut supra demonstravimus, tangit. In ea civitate duo de principatu inter se contendebant, Indutiomarus et Cingetorix; e quibus alter, simul atque de Caesaris legionumque adventu cognitum est, ad eum venit, se suosque omnes in offlcio futuros neque ab amicitia populi Romani defecturos confirmavit quaeque in Treveris gererentur ostendit. At Indutiomarus equitatum peditatumque cogere, eisque qui per aetatem in armis esse non poterant in silvam Arduennam abditis, quae ingenti magnitudine per medios fines Treverorum a flumine Rheno ad initium Remorum pertinet, bellum parare instituit. Sed posteaquam nonnulli principes ex ea civitate et familiaritate Cingetorigis adducti et adventu nostri exercitus perterriti ad Caesarem venerunt et de suis privatim rebus ab eo petere coeperunt, quoniam civitati consulere non possent, veritus ne ab omnibus desereretur Indutiomarus legatos ad Caesarem mittit: Sese idcirco ab suis discedere atque ad eum venire noluisse, quo facilius civitatem in offlcio contineret, ne omnis nobilitatis discessu plebs propter imprudentiam laberetur: itaque esse civitatem in sua potestate, seseque, si Caesar permitteret, ad eum in castra venturum, suas civitatisque fortunas eius fidei permissurum. 3. This state is by far the most powerful of all Gaul in cavalry, and has great forces of infantry, and as we have remarked above, borders on the Rhine. In that state, two persons, Indutiomarus and Cingetorix, were then contending with each other for the supreme power; one of whom, as soon as the arrival of Caesar and his legions was known, came to him; assures him that he and all his party would continue in their allegiance, and not revolt from the alliance of the Roman people, and informs him of the things which were going on amongst the Treviri. But Indutiomarus began to collect cavalry and infantry, and make preparations for war, having concealed those who by reason of their age could not be under arms in the forest Arduenna, which is of immense size, [and] extends from the Rhine across the country of the Treviri to the frontiers of the Remi. But after that, some of the chief persons of the state, both influenced by their friendship for Cingetorix, and alarmed at the arrival of our army, came to Caesar and began to solicit him privately about their own interests, since they could not provide for the safety of the state; Indutiomarus, dreading lest he should be abandoned by all, sends ambassadors to Caesar, to declare that he absented himself from his countrymen, and refrained from coming to him on this account, that he might the more easily keep the state in its allegiance, lest on the departure of all the nobility the commonalty should, in their indiscretion, revolt. And thus the whole state was at his control; and that he, if Caesar would permit, would come to the camp to him, and would commit his own fortunes and those of the state to his good faith.
4. Caesar, etsi intellegebat qua de causa ea dicerentur quaeque eum res ab instituto consilio deterreret, tamen, ne aestatem in Treveris consumer cogeretur omnibus ad Britannicum bellum rebus comparatis, Indutiomarum ad se cum CC obsidibus venire iussit. His adductis, in eis filio propinquisque eius omnibus, quos nominatim evocaverat, consolatus Indutiomarum hortatusque est uti in officio maneret; nihilo tamen setius principibus Treverorum ad se convocatis hos singillatim Cingetorigi conciliavit, quod cum merito eius a se fieri intellegebat, tum magni interesse arbitrabatur eius auctoritatem inter suos quam plurimum valere, cuius tam egregiam in se voluntatem perspexisset. Id tulit factum graviter Indutiomarus, suam gratiam inter suos minui, et, qui iam ante inimico in nos animo fuisset, multo gravius hoc dolore exarsit. 4. Caesar, though he discerned from what motive these things were said, and what circumstance deterred him from his meditated plan, still, in order that he might not be compelled to waste the summer among the Treviri, while all things were prepared for the war with Britain, ordered Indutiomarus to come to him with 200 hostages. When these were brought, [and] among them his son and near relations whom he had demanded by name, he consoled Indutiomarus, and enjoined him to continue in his allegiance; yet, nevertheless, summoning to him the chief men of the Treviri, he reconciled them individually to Cingetorix: this he both thought should be done by him in justice to the merits of the latter, and also judged that it was of great importance that the influence of one whose singular attachment towards him he had fully seen, should prevail as much as possible among his people. Indutiomarus was very much offended at this act, [seeing that] his influence was diminished among his countrymen; and he, who already before had borne a hostile mind towards us, was much more violently inflamed against us through resentment at this.
5. His rebus constitutis Caesar ad portum Itium cum legionibus pervenit. Ibi cognoscit LX naves, quae in Meldis factae erant, tempestate reiectas cursum tenere non potuisse atque eodem unde erant profectae revertisse; reliquas paratas ad navigandum atque omnibus rebus instructas invenit. Eodem equitatus totius Galliae convenit, numero milium quattuor, principesque ex omnibus civitatibus; ex quibus perpaucos, quorum in se fidem perspexerat, relinquere in Gallia, reliquos obsidum loco secum ducere decreverat, quod, cum ipse abesset, motum Galliae verebatur. 5. These matters being settled, Caesar went to port Itius with the legions. There he discovers that forty ships which had been built in the country of the Meldi, having been driven back by a storm, had been unable to maintain their course, and had returned to the same port from which they had set out; he finds the rest ready for sailing, and furnished with everything. In the same place, the cavalry of the whole of Gaul, in number 4000, assembles, and [also] the chief persons of all the states; he had determined to leave in Gaul a very few of them, whose fidelity towards him he had clearly discerned, and take the rest with him as hostages; because he feared a commotion in Gaul when he should be absent.
6. Erat una cum ceteris Dumnorix Aeduus, de quo ante ab nobis dictum est. Hunc secum habere in primis constituerat, quod eum cupidum rerum novarum, cupidum imperi, magru animi, magnae inter Gallos auctoritatis cognoverat. Accedebat huc quod in concilio Aeduorum Dumnorix dixerat sibi a Caesare regnum civitatis deferri; quod dictum Aedui graviter ferebant, neque recusandi aut deprecandi causa legatos ad Caesarem mittere audebant. Id factum es suis hospitibus Caesar cognoverat. Ille omnibus primo precibus petere contendit ut in Gallia relinqueretur, partim quod insuetus navigandi mare timeret, partim quod religionibus impediri sese diceret. Posteaquam id obstinate sibi negari vidit, omni spe impetrandi adempta principes Galliae sollicitare, sevocare singulos hortarique coepit uti in continenti remanerent metu territare: non sine causa fieri, ut Gallia omni nobilitate spoliaretur; id esse consilium Caesaris, ut quos in conspectu Galliae interficere vereretur, hos omnes in Britanniam traductos necaret; fidem reliquis interponere, iusiurandum poscere, ut quod esse ex usu Galliae intellexissent communi consilio administrarent. Haec a compluribus ad Caesarem deferebantur. 6. There was together with the others, Dumnorix, the Aeduan, of whom we have made previous mention. Him in particular he had resolved to have with him, because he had discovered him to be fond of change, fond of power, possessing great resolution, and great influence among the Gauls. To this was added that Dumnorix had before said in an assembly of Aeduans, that the sovereignty of the state had been made over to him by Caesar; which speech the Aedui bore with impatience and yet dared not send ambassadors to Caesar for the purpose of either rejecting or deprecating [that appointment]. That fact Caesar had learned from his own personal friends. He at first strove to obtain by every entreaty that he should be left in Gaul; partly, because, being unaccustomed to sailing, he feared the sea; partly, because he said he was prevented by divine admonitions. After he saw that this request was firmly refused him, all hope of success being lost, he began to tamper with the chief persons of the Gauls, to call them apart singly and exhort them to remain on the continent; to agitate them with the fear that it was not without reason that Gaul should be stript of all her nobility; that it was Caesar's design to bring over to Britain and put to death all those whom he feared to slay in the sight of Gaul, to pledge his honour to the rest, to ask for their oath that they would by common deliberation execute what they should perceive to be necessary for Gaul. These things were reported to Caesar by several persons.
7. Qua re cognita Caesar, quod tantum civitati Aeduae dignitatis tribuebat, coercendum atque deten endum quibuscumque rebus posset Dumnorigem statuebat; quod longius eius amentiam progredi videbat, prospiciendum, ne quid sibi ac rei publicae nocere posset. Itaque dies circiter XXV in eo loco commoratus, quod Carus ventus navigationem impediebat, qui magnam partem omnis temporis in his locis flare consuevit, dabat operam ut in officio Dumnorigem contineret, nihilo tamen setius omnia eius consilia cognosceret: tandem idoneam nactus tempestatem milites equitesque conscendere in naves iubet. At omnium impeditis animis Dumnorix cum equitibus Aeduorum a castris insciente Caesare domum discedere coepit. Qua re nuntiata Caesar intermissa profectione atque omnibus rebus postpositis magnam partem equitatus ad eum insequendum mittit retrahique imperat; si vim faciat neque pareat, interfici iubet, nihil hunc se absente pro sano facturum arbitratus, qui praesentis imperium neglexisset. Ille enim revocatus resistere ac se manu defendere suorumque fidem implorare coepit, saepe clamitans liberum se liberaeque esse civitatis. Illi, ut erat imperatum, circumsistunt hominem atque interficiunt: at equites Aedui ad Caesarem omnes revertuntur. 7. Having learned this fact, Caesar, because he had conferred so much honour upon the Aeduan state, determined that Dumnorix should be restrained and deterred by whatever means he could; and that, because he perceived his insane designs to be proceeding farther and farther, care should be taken lest he might be able to injure him and the commonwealth. Therefore, having stayed about twenty-five days in that place, because the north wind, which usually blows a great part of every season, prevented the voyage, he exerted himself to keep Dumnorix in his allegiance [and] nevertheless learn all his measures: having at length met with favourable weather, he orders the foot soldiers and the horse to embark in the ships. But, while the minds of all were occupied, Dumnorix began to take his departure from the camp homewards with the cavalry of the Aedui, Caesar being ignorant of it. Caesar, on this matter being reported to him, ceasing from his expedition and deferring all other affairs, sends a great part of the cavalry to pursue him, and commands that he be brought back; he orders that if he use violence and do not submit, that he be slain: considering that Dumnorix would do nothing as a rational man while he himself was absent, since he had disregarded his command even when present. He, however, when recalled, began to resist and defend himself with his hand, and implore the support of his people, often exclaiming that "he was free and the subject of a free state." They surround and kill the man as they had been commanded; but the Aeduan horsemen all return to Caesar.
8. His rebus gestis, Labieno in continente cum tribus legionibus et equitum milibus duobus relicto ut portus tueretur et rem frumentariam provideret quaeque in Gallia gererentur cognosceret consiliumque pro tempore et pro re caperet, ipse cum quinque legionibus et pari numero equitum, quem in continenti reliquerat, ad solis occasum naves solvit et leni Africo provectus media circiter nocte vento intermisso cursum non tenuit, et longius delatus aestu orta luce sub sinistra Britanniam relictam conspexit. Tum rursus aestus commutationem secutus remis contendit ut eam partem insulae caperet, qua optimum esse egressum superiore aestate cognoverat. Qua in re admodum fuit militum virtus laudanda, qui vectoriis gravibusque navigiis non intermisso remigandi labore longarum navium cursum adaequarunt. Accessum est ad Britanniam omnibus navibus meridiano fere tempore, neque in eo loco hostis est visus; sed, ut postea Caesar ex captivis cognovit, cum magnae manus eo convenissent, multitudine navium perterritae, quae cum annotinis privatisque quas sui quisque commodi fecerat amplius octingentae uno erant visae tempore, a litore discesserant ac se in superiora loca abdiderant. 8. When these things were done [and] Labienus, left on the continent with three legions and 2000 horse, to defend the harbours and provide corn, and discover what was going on in Gaul, and take measures according to the occasion and according to the circumstance; he himself, with five legions and a number of horse, equal to that which he was leaving on the continent, set sail at sunset and [though for a time] borne forward by a gentle south-west wind, he did not maintain his course, in consequence of the wind dying away about midnight, and being carried on too far by the tide, when the sun rose, espied Britain passed on his left. Then, again, following the change of tide, he urged on with the oars that he might make that port of the island in which he had discovered the preceding summer that there was the best landing-place, and in this affair the spirit of our soldiers was very much to be extolled; for they with the transports and heavy ships, the labour of rowing not being [for a moment] discontinued, equalled the speed of the ships of war. All the ships reached Britain nearly at mid-day; nor was there seen a [single] enemy in that place, but, as Caesar afterwards found from some prisoners, though large bodies of troops had assembled there, yet being alarmed by the great number of our ships, more than eight hundred of which, including the ships of the preceding year, and those private vessels which each had built for his own convenience, had appeared at one time, they had quitted the coast and concealed themselves among the higher points.
9. Caesar exposito exercitu et loco castris idoneo capto, ubi ex captivis cognovit quo in loco hostium copiae consedissent, cohortibus decem ad mare relictis et equitibus trecentis, qui praesidio navibus essent, de tertia vigilia ad hostes contendit, eo minus veritus navibus, quod in litore molli atque aperto deligatas ad ancoram relinquebat, et praesidio navibus Q. Atrium praefecit. Ipse noctu progressus milia passuum circiter XII hostium copias conspicatus est. Illi equitatu atque essedis ad flumen progressi ex loco superiore nostros prohibere et proelium committere coeperuut. Repulsi ab equitatu se in silvas abdiderunt, locum nacti egregie et natura et opere munitum, quem domestici belli, ut videbantur, causa iam ante praeparaverant: nam crebris arboribus succisis omnes introitus erant praeclusi. Ipsi ex silvis rari propugnabant nostrosque intra munitiones ingredi prohibebant. At milites legionis septimae, testudine facta et aggere ad munitiones adiecto, locum ceperunt eosque ex silvis expulerunt paucis vulneribus acceptis. Sed eos fugientes longius Caesar prosequi vetuit, et quod loci naturam ignorabat, et quod magna parte diei consumpta munitioni castrorum tempus relinqui volebat. 9. Caesar, having disembarked his army and chosen a convenient place for the camp, when he discovered from the prisoners in what part the forces of the enemy had lodged themselves, having left ten cohorts and 300 horse at the sea, to be a guard to the ships, hastens to the enemy, at the third watch, fearing the less for the ships for this reason, because he was leaving them fastened at anchor upon an even and open shore; and he placed Q. Atrius over the guard of the ships. He himself, having advanced by night about twelve miles, espied the forces of the enemy. They, advancing to the river with their cavalry and chariots from the higher ground, began to annoy our men and give battle. Being repulsed by our cavalry, they concealed themselves in woods, as they had secured a place admirably fortified by nature and by art, which, as it seemed, they had before prepared on account of a civil war; for all entrances to it were shut up by a great number of felled trees. They themselves rushed out of the woods to fight here and there, and prevented our men from entering their fortifications. But the soldiers of the seventh legion, having formed a testudo and thrown up a rampart against the fortification, took the place and drove them out of the woods, receiving only a few wounds. But Caesar forbade his men to pursue them in their flight any great distance; both because he was ignorant of the nature of the ground, and because, as a great part of the day was spent, he wished time to be left for the fortification of the camp.
10. Postridie eius diei mane tripertito milites equitesque in expeditionem misit, ut eos qui fugerant persequerentur. His aliquantum itineris progressis, cum iam extremi essent in prospectu, equites a Quinto Atrio ad Caesarem venerunt, qui nuntiarent superiore nocte maxima coorta tempestate prope omnes naves adflictas atque in litore eiectas esse, quod neque ancorae funesque subsisterent, neque nautae gubernatoresque vim tempestatis pati possent; itaque ex eo concursu navium magnum esse incommodum acceptum. 10. The next day, early in the morning, he sent both foot-soldiers and horse in three divisions on an expedition to pursue those who had fled. These having advanced a little way, when already the rear [of the enemy] was in sight, some horse came to Caesar from Quintus Atrius, to report that the preceding night, a very great storm having arisen, almost all the ships were dashed to pieces and cast upon the shore, because neither the anchors and cables could resist, nor could the sailors and pilots sustain the violence of the storm; and thus great damage was received by that collision of the ships.
11. His rebus cognitis Caesar legiones equitatumque revocari atque in itinere resistere iubet, ipse ad naves revertitur; eadem fere quae ex nuntiis litterisque cognoverat coram perspicit, sic ut amissis circiter XL navibus reliquae tamen refici posse magno negotio viderentur. Itaque ex legionibus fabros deligit et ex continenti alios arcessi iubet; Labieno scribit, ut quam plurimas posset eis legionibus, quae sunt apud eum, naves instituat. Ipse, etsi res erat multae operae ac laboris, tamen commodissimum esse statuit omnes naves subduci et cum castris una munitione coniungi. In his rebus circiter dies X consumit ne nocturnis quidem temporibus ad laborem militum intermissis. Subductis navibus castrisque egregie munitis easdem copias, quas ante, praesidio navibus reliquit: ipse eodem unde redierat proficiscitur. Eo cum venisset, maiores iam undique in eum locum copiae Britannorum convenerant summa imperi bellique administrandi communi consilio permissa Cassivellauno, cuius fines a maritimis civitatibus fiumen dividit, quod appellatur Tamesis, a mari circiter milia passuum LXXX. Huic superiore tempore cum reliquis civitatibus continentia bella intercesserant; sed nostro adventu permoti Britanni hunc toti bello imperioque praefeceraut. 11. These things being known [to him], Caesar orders the legions and cavalry to be recalled and to cease from their march; he himself returns to the ships: he sees clearly before him almost the same things which he had heard of from the messengers and by letter, so that, about forty ships being lost, the remainder seemed capable of being repaired with much labour. Therefore he selects workmen from the legions, and orders others to be sent for from the continent; he writes to Labienus to build as many ships as he could with those legions which were with him. He himself, though the matter was one of great difficulty and labour, yet thought it to be most expedient for all the ships to be brought up on shore and joined with the camp by one fortification. In these matters he employed about ten days, the labour of the soldiers being unremitting even during the hours of night. The ships having been brought up on shore and the camp strongly fortified, he left the same forces which he did before as a guard for the ships; he sets out in person for the same place that he had returned from. When he had come thither, greater forces of the Britons had already assembled at that place, the chief command and management of the war having been entrusted to Cassivellaunus, whose territories a river, which is called the Thames, separates from the maritime states at about eighty miles from the sea. At an earlier period perpetual wars had taken place between him and the other states; but, greatly alarmed by our arrival, the Britons had placed him over the whole war and the conduct of it.
12. Britanniae pars interior ab eis incolitur quos natos in insula ipsi memoria proditum dicunt, maritima ab eis, qui praedae ac belli inferendi causa ex Belgio transierunt (qui omnes fere eis nominibus civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus eo pervenerunt) et bello illato ibi permanserunt atque agros colere coeperunt. Hominum est infinita multitudo creberrimaque aedificia fere Gallicis consimilia, pecorum magnus numerus. Vtuntur aut aere aut nummo aureo aut taleis ferreis ad certum pondus examinatis pro nummo. Nascitur ibi plumbum album in mediterraneis regionibus, in maritimis ferrum, sed eius exigua est copia; aere utuntur importato. Materia cuiusque generis ut in Gallia est, praeter fagum atque abietem. Leporem et gallinam et anserem gustare fas non putant; haec tamen alunt animi voluptatisque causa. Loca sunt temperatiora quam in Gallia, remissioribus frigoribus. 12. The interior portion of Britain is inhabited by those of whom they say that it is handed down by tradition that they were born in the island itself: the maritime portion by those who had passed over from the country of the Belgae for the purpose of plunder and making war; almost all of whom are called by the names of those states from which being sprung they went thither, and having waged war, continued there and began to cultivate the lands. The number of the people is countless, and their buildings exceedingly numerous, for the most part very like those of the Gauls: the number of cattle is great. They use either brass or iron rings, determined at a certain weight, as their money. Tin is produced in the midland regions; in the maritime, iron; but the quantity of it is small: they employ brass, which is imported. There, as in Gaul, is timber of every description, except beech and fir. They do not regard it lawful to eat the hare, and the cock, and the goose; they, however, breed them for amusement and pleasure. The climate is more temperate than in Gaul, the colds being less severe.
13. Insula natura triquetra, cuius unum latus est contra Galliam. Huius lateris alter angulus, qui est ad Cantium, quo fere omnes ex Gallia naves appelluntur, ad orientem solem, inferior ad meridiem spectat. Hoc pertinet circiter mila passuum quingenta. Alterum vergit ad Hispaniam atque occidentem solem; qua ex parte est Hibernia, dimidio minor, ut aestimatur, quam Britannia, sed pari spatio transmissus atque ex Gallia est in Britanniam. In hoc medio cursu est insula, quae appellatur Mona: complures praeterea minores subiectae insulae existimantur, de quibus insulis nonnulli scripserunt dies continuos triginta sub bruma esse noctem. Nos nihil de eo percontationibus reperiebamus, nisi certis ex aqua mensuris breviores esse quam in continenti noctes videbamus. Huius est longitudo lateris, ut fert illorum opinio, septingentorum milium. Tertium est contra septentriones; cui parti nulla est obiecta terra, sed eius angulus lateris maxime ad Germaniam spectat. Hoc milia passuum octingenta in longitudinem esse existimatur. Ita omnis insula est in circuitu vicies centum milium passuum. 13. The island is triangular in its form, and one of its sides is opposite to Gaul. One angle of this side, which is in Kent, whither almost all ships from Gaul are directed, [looks] to the east; the lower looks to the south. This side extends about 500 miles. Another side lies towards Spain and the west, on which part is Ireland, less, as is reckoned, than Britain by one-half; but the passage [from it] into Britain is of equal distance with that from Gaul. In the middle of this voyage is an island, which is called Mona; many smaller islands besides are supposed to lie [there], of which islands some have written that at the time of the winter solstice it is night there for thirty consecutive days. We, in our inquiries about that matter, ascertained nothing, except that, by accurate measurements with water, we perceived the nights to be shorter there than on the continent. The length of this side, as their account states, is 700 miles. The third side is towards the north, to which portion of the island no land is opposite; but an angle of that side looks principally towards Germany. This side is considered to be 800 miles in length. Thus the whole island is [about] 2000 miles in circumference.
14. Ex his omnibus longe sunt humanissimi qui Cantium incolunt, quae region est maritima omnis, neque multum a Gallica differunt consuetudine. Interiores plerique frumenta non serunt, sed lacte et carne vivunt pellibusque sunt vestiti. Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem, atque hoc horridiores sunt in pugna aspectu; capilloque sunt promisso atque omni parte corporis rasa praeter caput et labrum superius. Vxores habent deni duodenique inter se communes et maxime fratres cum fratribus parentesque cum liberis; sed qui sunt ex his nati, eorum habentur liberi, quo primum virgo quaeque deducta est. 14. The most civilised of all these nations are they who inhabit Kent, which is entirely a maritime district, nor do they differ much from the Gallic customs. Most of the inland inhabitants do not sow corn, but live on milk and flesh, and are clad with skins. All the Britons, indeed, dye themselves with wood, which occasions a bluish colour, and thereby have a more terrible appearance in fight. They wear their hair long, and have every part of their body shaved except their head and upper lip. Ten and even twelve have wives common to them, and particularly brothers among brothers, and parents among their children; but if there be any issue by these wives, they are reputed to be the children of those by whom respectively each was first espoused when a virgin.
15. Equites hostium essedariique acriter proelio cum equitatu nostro in itinere conflixerunt, tamen ut nostri omnibus partibus superiors fuerint atque eos in silvas collesque compulerint; sed compluribus interfectis cupidius insecuti nonnullos ex suis amiserunt. At illi intermisso spatio imprudentibus nostris atque occupatis in munitione castrorum subito se ex statione pro castris collocati, acriter pugnaverunt, duabusque missis subsidio cohortibus a Caesare atque eis primis legionum duarum, cum hae perexiguo intermisso loci spatio inter se constitissent, novo genere pugnae perterritis nostris per medios audacissime perruperunt seque inde incolumes receperunt. Eo die Quintus Laberius Durus, tribunus militum, interficitur. Illi pluribus submissis cohortibus repelluntur. 15. The horse and charioteers of the enemy contended vigorously in a skirmish with our cavalry on the march; yet so that our men were conquerors in all parts, and drove them to their woods and hills; but, having slain a great many, they pursued too eagerly, and lost some of their men. But the enemy, after some time had elapsed, when our men were off their guard, and occupied in the fortification of the camp, rushed out of the woods, and making an attack upon those who were placed on duty before the camp, fought in a determined manner; and two cohorts being sent by Caesar to their relief, and these severally the first of two legions, when these had taken up their position at a very small distance from each other, as our men were disconcerted by the unusual mode of battle, the enemy broke through the middle of them most courageously, and retreated thence in safety. That day, Q. Laberius Durus, a tribune of the soldiers, was slain. The enemy, since more cohorts were sent against them, were repulsed.
16. Toto hoc in genere pugnae, cum sub oculis omnium ac pro castris dimicaretur, intellectum est nostros propter gravitatem armorum, quod neque insequi cedentes possent neque ab signis discedere auderent, minus aptos esse ad huius generis hostem, equites autem magno cum periculo proelio dimicare, propterea quod illi etiam consulto plerumque cederent et, cum paulum ab legionibus nostros removissent, ex essedis desilirent et pedibus dispari proelio contenderent. Equestris autem proeli ratio et cedentibus et insequentibus par atque idem periculum inferebat. Accedebat huc ut numquam conferti sed rari magnisque intervallis proeliarentur stationesque dispositas haberent, atque alios alii deinceps exciperent, integrique et recentes defetigatis succederent. 16. In the whole of this method of fighting since the engagement took place under the eyes of all and before the camp, it was perceived that our men, on account of the weight of their arms, inasmuch as they could neither pursue [the enemy when] retreating, nor dare quit their standards, were little suited to this kind of enemy; that the horse also fought with great danger, because they [the Britons] generally retreated even designedly, and, when they had drawn off our men a short distance from the legions, leaped from their chariots and fought on foot in unequal [and to them advantageous] battle. But the system of cavalry engagement is wont to produce equal danger, and indeed the same, both to those who retreat and those who pursue. To this was added, that they never fought in close order, but in small parties and at great distances, and had detachments placed [in different parts], and then the one relieved the other, and the vigorous and fresh succeeded the wearied.
17. Postero die procul a castris hostes in collibus constiterunt rarique se ostendere et lenius quam pridie nostros equites proelio lacessere coeperunt. Sed meridie, cum Caesar pabulandi causa tres legiones atque omnem equitatum cum Gaio Trebonio legato misisset, repente ex omnibus partibus ad pabulatores advolaverunt, sic uti ab signis legionibusque non absisterent. Nostri acriter in eos impetu facto reppulerunt neque finem sequendi fecerunt, quoad subsidio confisi equites, cum post se legiones viderent, praecipites hostes egerunt magnoque eorum numero interfecto neque sui colligendi neque consistendi aut ex essedis desiliendi facultatem dederunt. Ex hac fuga protinus, quae undique convenerant, auxilia discesserunt, neque post id tempus umquam summis nobiscum copiis hostes contenderunt. 17. The following day the enemy halted on the hills, a distance from our camp, and presented themselves in small parties, and began to challenge our horse to battle with less spirit than the day before. But at noon, when Caesar had sent three legions, and all the cavalry with C. Trebonius, the lieutenant, for the purpose of foraging, they flew upon the foragers suddenly from all quarters, so that they did not keep off [even] from the standards and the legions. Our men making an attack on them vigorously, repulsed them; nor did they cease to pursue them until the horse, relying on relief, as they saw the legions behind them, drove the enemy precipitately before them, and, slaying a great number of them, did not give them the opportunity either of rallying or halting, or leaping from their chariots. Immediately after this retreat, the auxiliaries who had assembled from all sides, departed; nor after that time did the enemy ever engage with us in very large numbers.
18. Caesar cognito consilio eorum ad flumen Tamesim in fines Cassivellauni exercitum duxit; quod flumen uno omnino loco pedibus, atque hoc aegre, transiri potest. Eo cum venisset, animum advertit ad alteram fluminis ripam magnas esse copias hostium instructas. Ripa autem erat acutis sudibus praefixis munita, eiusdemque generis sub aqua defixae sudes flumine tegebantur. His rebus cognitis a captivis perfugisque Caesar praemisso equitatu confestim legiones subsequi iussit. Sed ea celeritate atque eo impetu milites ierunt, cum capite solo ex aqua exstarent, ut hostes impetum legionum atque equitum sustinere non possent ripasque dimitterent ac se fugae mandarent. 18. Caesar, discovering their design, leads his army into the territories of Cassivellaunus to the river Thames; which river can be forded in one place only, and that with difficulty. When he had arrived there, he perceives that numerous forces of the enemy were marshalled on the other bank of the river; the bank also was defended by sharp stakes fixed in front, and stakes of the same kind fixed under the water were covered by the river. These things being discovered from [some] prisoners and deserters, Caesar, sending forward the cavalry, ordered the legions to follow them immediately. But the soldiers advanced with such speed and such ardour, though they stood above the water by their heads only, that the enemy could not sustain the attack of the legions and of the horse, and quitted the banks, and committed themselves to flight.
19. Cassivellaunus, ut supra demonstravimus, omni deposita spe contentionis dimissis amplioribus copiis milibus circiter quattuor essedariorum relictis itinera nostra servabat paulumque ex via excedebat locisque impeditis ac silvestribus sese occultabat, atque eis regionibus quibus nos iter facturos cognoverat pecora atque homines ex agris in silvas compellebat et, cum equitatus noster liberius praedandi vastandique causa se in agros eiecerat, omnibus viis semitisque essedarios ex silvis emittebat et magno cum periculo nostrorum equitum cum eis confligebat atque hoc metu latius vagari prohibebat. Relinquebatur ut neque longius ab agmine legionum discedi Caesar pateretur, et tantum in agris vastandis incendiisque faciendis hostibus noceretur, quantum labore atque itinere legionarii milites efficere poterant. 19. Cassivellaunus, as we have stated above, all hope [rising out] of battle being laid aside, the greater part of his forces being dismissed, and about 4000 charioteers only being left, used to observe our marches and retire a little from the road, and conceal himself in intricate and woody places, and in those neighbourhoods in which he had discovered we were about to march, he used to drive the cattle and the inhabitants from the fields into the woods; and, when our cavalry, for the sake of plundering and ravaging the more freely, scattered themselves among the fields, he used to send out charioteers from the woods by all the well-known roads and paths, and, to the great danger of our horse, engage with them; and this source of fear hindered them from straggling very extensively. The result was that Caesar did not allow excursions to be made to a great distance from the main body of the legions, and ordered that damage should be done to the enemy in ravaging their lands and kindling fires only so far as the legionary soldiers could, by their own exertion and marching, accomplish it.
20. Interim Trinobantes, prope firmissima earum regionum civitas, ex qua Mandubracius adulescens Caesaris fidem secutus ad eum in continentem Galliam venerat, cuius pater in ea civitate regnum obtinuerat interfectusque erat a Cassivellauno, ipse fuga mortem vitaverat, legatos ad Caesarem mittunt pollicenturque sese ei dedituros atque imperata facturos; petunt, ut Mandubracium ab iniuria Cassivellauni defendat atque in civitatem mittat, qui praesit imperiumque obtineat. His Caesar imperat obsides quadraginta frumentumque exercitui Mandubraciumque ad eos mittit. Illi imperata celeriter fecerunt, obsides ad numerum frumentumque miserunt. 20. In the meantime, the Trinobantes, almost the most powerful state of those parts, from which the young man Mandubratius embracing the protection of Caesar had come to the continent of Gaul to [meet] him (whose father, Imanuentius, had possessed the sovereignty in that state, and had been killed by Cassivellaunus; he himself had escaped death by flight), send ambassadors to Caesar, and promise that they will surrender themselves to him and perform his commands; they entreat him to protect Mandubratius from the violence of Cassivellaunus, and send to their state some one to preside over it, and possess the government. Caesar demands forty hostages from them, and corn for his army, and sends Mandubratius to them. They speedily performed the things demanded, and sent hostages to the number appointed, and the corn.
21. Trinobantibus defensis adque ab omni militum niuria prohibitis Cenimagni, Segontiaci, Ancalites, Bibroci, Cassi legationibus missis sese Caesari dedumt. Ab his cognoscit non longe ex eo loco oppidum Cassivellauni abesse silvis paludibusque munitum, quo satis magnus hominum pecorisque numerus onvenerit. Oppidum autem Britanni vocant, cum silvas impeditas vallo atque fossa munierunt, quo incursionis hostium vitandae causa convenire consuerunt. Eo proficiscitur cum legionibus: locum reperit egregie natura atque opere munitum; tamen hunc duabus ex partibus oppugnare contendit. Hostes paulisper morati militum nostrorum impetum non tulerunt seseque alia ex parte oppidi eiecerunt. Magnus ibi numerus pecoris repertus, multique in fuga sunt comprehensi atque interfecti. 21. The Trinobantes being protected and secured from any violence of the soldiers, the Cenimagni, the Segontiaci, the Ancalites, the Bibroci, and the Cassi, sending embassies, surrender themselves to Caesar. From them he learns that the capital town of Cassivellaunus was not far from that place, and was defended by woods and morasses, and a very large number of men and of cattle had been collected in it. (Now the Britons, when they have fortified the intricate woods, in which they are wont to assemble for the purpose of avoiding the incursion of an enemy, with an entrenchment and a rampart, call them a town.) Thither he proceeds with his legions: he finds the place admirably fortified by nature and art; he, however, undertakes to attack it in two directions. The enemy, having remained only a short time, did not sustain the attack of our soldiers, and hurried away on the other side of the town. A great amount of cattle was found there, and many of the enemy were taken and slain in their flight.
22. Dum haec in his locis geruntur, Cassivellaunus ad Cantium, quod esse ad mare supra demonstravimus, quibus regionibus quattuor reges praeerant, Cingetorix, Carvilius, Taximagulus, Segovax, nuntios mittit atque eis imperat uti coactis omnibus copiis castra navalia de improvise adoriantur atque oppugent. Ei cum ad castra venissent, nostri eruption facta multis eorum interfectis, capto etiam nobili duce Lugotorige suos incolumes reduxerunt. Cassivellaunus hoc proelio nuntiato tot detrimentis acceptis, vastatis finibus, maxime etiam permotus defection civitatum legatos per Atrebatem Commium de deditione ad Caesarem mittit. Caesar, cum constituisset hiemare in continenti propter repentinos Galliae motus, neque multum aestatis superesset, atque id facile extrahi posse intellegeret, obsides imperat et quid in annos singulos vectigalis populo Romano Britannia penderet constituit; interdicit atque imperat Cassivellauno, ne Mandubracio neu Trinobantibus noceat. 22. While these things are going forward in those places, Cassivellaunus sends messengers into Kent, which, we have observed above, is on the sea, over which districts four several kings reigned, Cingetorix, Carvilius, Taximagulus, and Segonax, and commands them to collect all their forces, and unexpectedly assail and storm the naval camp. When they had come to the camp, our men, after making a sally, slaying many of their men, and also capturing a distinguished leader named Lugotorix, brought back their own men in safety. Cassivellaunus, when this battle was reported to him, as so many losses had been sustained, and his territories laid waste, being alarmed most of all by the desertion of the states, sends ambassadors to Caesar [to treat] about a surrender through the mediation of Commius the Atrebatian. Caesar, since he had determined to pass the winter on the continent, on account of the sudden revolts of Gaul, and as much of the summer did not remain, and he perceived that even that could be easily protracted, demands hostages, and prescribes what tribute Britain should pay each year to the Roman people; he forbids and commands Cassivellaunus that he wage not war against Mandubratius or the Trinobantes.
23. Obsidibus acceptis exercitum reducit ad mare, naves invenit refectas. His deductis, quod et captivorum magnum numerum habebat, et nonnullae tempestate deperierant naves, duobus commeatibus exercitum reportare instituit. Ac sic accidit, uti ex tanto navium numero tot navigationibus neque hoc neque superiore anno ulla omnino navis, quae milites portaret, desideraretur; at ex eis, quae inanes ex continenti ad eum remitterentur et prioris commeatus expositis militibus et quas postea Labienus faciendas curaverat numero LX, perpaucae locum caperent, reliquae fere omnes reicerentur. Quas cum aliquamdiu Caesar frustra exspectasset, ne anni tempore a navigatione excluderetur, quod aequinoctium suberat, necessario angustius milites collocavit ac summa tranquillitate consecuta, secunda inita cum solvisset vigilia, prima luce terram attigit omnesque incolumes naves perduxit. 23. When he had received the hostages, he leads back the army to the sea, and finds the ships repaired. After launching these, because he had a large number of prisoners, and some of the ships had been lost in the storm, he determines to convey back his army at two embarkations. And it so happened, that out of so large a number of ships, in so many voyages, neither in this nor in the previous year was any ship missing which conveyed soldiers; but very few out of those which were sent back to him from the continent empty, as the soldiers of the former convoy had been disembarked, and out of those (sixty in number) which Labienus had taken care to have built, reached their destination; almost all the rest were driven back, and when Caesar had waited for them for some time in vain, lest he should be debarred from a voyage by the season of the year, inasmuch as the equinox was at hand, he of necessity stowed his soldiers the more closely, and, a very great calm coming on, after he had weighed anchor at the beginning of the second watch, he reached land at break of day and brought in all the ships in safety.
24. Subductis navibus concilioque Gallorum Samarobrivae peracto, quod eo anno frumentum in Gallia propter siccitates angustius provenerat, coactus est aliter ac superioribus annis exercitum in hibernis collocare legionesque in plures civitates distribuere. Ex quibus unam in Morinos ducendam Gaio Fabio legato dedit, alteram in Nervios Quinto Ciceroni, tertiam in Esubios Lucio Roscio; quartam in Remis cum Tito Labieno in confinio Treverorum hiemare iussit. Tres in Belgis collocavit: eis Marcum Crassum quaestorem et Lucium Munatium Plancum et Gaium Trebonium legatos praefecit. Vnam legionem, quam proxime trans Padum conscripserat, et cohortes V in Eburones, quorum pars maxima est inter Mosam ac Rhenum, qui sub imperio Ambiorigis et Catuvolci erant, misit. Eis militibus Quintum Titurium Sabinum et Lucium Aurunculeium Cottam legatos praeesse iussit. Ad hunc modum distributis legionibus facillime inopiae frumentariae sese mederi posse existimavit. Atque harum tamen omnium legionum hiberna praeter eam, quam Lucio Roscio im pacatissimam et quietissimam partem ducendam dederat, milibus passuum centum continebantur. Ipse interea, quoad legiones collocatas munitaque hiberna cognovisset, in Gallia morari constituit. 24. The ships having been drawn up and a general assembly of the Gauls held at Samarobriva, because the corn that year had not prospered in Gaul by reason of the droughts, he was compelled to station his army in its winter-quarters, differently from the former years, and to distribute the legions among several states: one of them he gave to C. Fabius, his lieutenant, to be marched into the territories of the Morini; a second to Q. Cicero, into those of the Nervii; a third to L. Roscius, into those of the Essui; a fourth he ordered to winter with T. Labienus among the Remi in the confines of the Treviri; he stationed three in Belgium; over these he appointed M. Crassus, his questor, and L. Munatius Plancus and C. Trebonius, his lieutenants. One legion which he had raised last on the other side of the Po, and five cohorts, he sent amongst the Eburones, the greatest portion of whom lie between the Meuse and the Rhine, [and] who were under the government of Ambiorix and Cativolcus. He ordered Q. Titurius Sabinus and L. Aurunculeius Cotta, his lieutenants, to take the command of these soldiers. The legions being distributed in this manner, he thought he could most easily remedy the scarcity of corn; and yet the winter-quarters of all these legions (except that which he had given to L. Roscius to be led into the most peaceful and tranquil neighbourhood) were comprehended within [about] 100 miles. He himself in the meanwhile, until he had stationed the legions and knew that the several winter-quarters were fortified, determined to stay in Gaul.
25. Erat in Carnutibus summo loco natus Tasgetius, cuius maiores in sua civitate regnum obtinuerant. Huic Caesar pro eius virtute atque in se benevolentia, quod in omnibus bellis singulari eius onera fuerat usus, maiorum locum restituerat. Tertium iam hunc annum regnantem inimici, multis palam ex civitate eius auctoribus, eum interfecerunt. Defertur ea res ad Caesarem. Ille veritus, quod ad plures pertinebat, ne civitas eorum impulsu deficeret, Lucium Plancum cum legione ex Belgio celeriter in Carnutes proficisci iubet ibique hiemare quorumque opera cognoverat Tasgetium interfectum, hos comprehensos ad se mittere. Interim ab omnibus legatis quaestoreque, quibus legiones tradiderat, certior factus est in hiberna perventum locumque hibernis esse munitum. 25. There was among the Carnutes a man named Tasgetius, born of very high rank, whose ancestors had held the sovereignty in his state. To him Caesar had restored the position of his ancestors, in consideration of his prowess and attachment towards him, because in all his wars he had availed himself of his valuable services. His personal enemies had killed him when in the third year of his reign, many even of his own state being openly promoters [of that act]. This event is related to Caesar. He fearing, because several were involved in the act, that the state might revolt at their instigation, orders Lucius Plancus, with a legion, to proceed quickly from Belgium to the Carnutes, and winter there, and arrest and send to him the persons by whose instrumentality he should discover that Tasgetius was slain. In the meantime, he was apprised by all the lieutenants and questors to whom he had assigned the legions, that they had arrived in winter-quarters, and that the place for the quarters was fortified.
26. Diebus circiter XV, quibus in hiberna ventum est, initium repentini tumultus ac defectionis ortum est ab Ambiorige et Catuvolco; qui, cum ad fines regni sui Sabino Cottaeque praesto fuissent frumentumque in hiberna comportavissent, Indutiomari Treveri nuntiis impulsi suos concitaverunt subitoque oppressis lignatoribus magna manu ad castra oppugnatum venerunt. Cum celeriter nostri arma cepissent vallumque adscendissent atque una ex parte Hispanis equitibus emissis equestri proelio superiores fuissent, desperata re hostes suos ab oppugnatione reduxerunt. Tum suo more conclamaverunt, uti aliqui ex nostris ad colloquium prodiret: habere sese, quae de re communi dicere vellent, quibus rebus controversias minui posse sperarent. 26. About fifteen days after they had come into winter-quarters, the beginning of a sudden insurrection and revolt arose from Ambiorix and Cativolcus, who, though they had met with Sabinus and Cotta at the borders of their kingdom, and had conveyed corn into our winter-quarters, induced by the messages of Indutiomarus, one of the Treviri, excited their people, and after having suddenly assailed the soldiers, engaged in procuring wood, came with a large body to attack the camp. When our men had speedily taken up arms and had ascended the rampart, and sending out some Spanish horse on one side, had proved conquerors in a cavalry action, the enemy, despairing of success, drew off their troops from the assault. Then they shouted, according to their custom, that some of our men should go forward to a conference, [alleging] that they had some things which they desired to say respecting the common interest, by which they trusted their disputes could be removed.
27. Mittitur ad eos colloquendi causa Gaius Arpineius, eques Romanus, familiaris Quinti Tituri, et Quintus Iunius ex Hispania quidam, qui iam ante missu Caesaris ad Ambiorigem ventitare consuerat; apud quos Ambiorix ad hunc modum locutus est: Sese pro Caesaris in se beneficiis plurimum ei confiteri debere, quod eius opera stipendio liberatus esset, quod Aduatucis, finitimis suis, pendere consuesset, quodque ei et filius et fratris filius ab Caesare remissi essent, quos Aduatuci obsidum numero missos apud in servitute et catenis tenuissent; neque id, quod tecerit de oppugnatione castrorum, aut iudicio aut voluntate sua fecisse, sed coactu civitatis, suaque esse eiusmodi imperia, ut non minus haberet iuris in se multitudo quam ipse in multitudinem. Civitati porro hanc fuisse belli causam, quod repentinae Gallorum coniurationi resistere non potuerit. Id se facile ex humilitate sua probare posse, quod non adeo sit imperitus rerum ut suis copiis populum Romanum superari posse confidat. Sed esse Galliae commune consilium: omnibus hibernis Caesaris oppugnandis hunc esse dictum diem, ne qua legio alterae legioni subsidio venire posset. Non facile Gallos Gallis negare potuisse, praesertim cum de recuperanda communi libertate consilium initum videretur. Quibus quoniam pro pietate satisfecerit, habere nunc se rationem offici pro beneficiis Caesaris: monere, orare Titurium pro hospitio, ut suae ac militum saluti consulat. Magnam manum Germanorum conductam Rhenum transisse; hanc adfore biduo. Ipsorum esse consilium, velintne priusquam finitimi sentiant eductos ex hibernis milites aut ad Ciceronem aut ad Labienum deducere, quorum alter milia passuum circiter quinquaginta, alter paulo amplius ab eis absit. Illud se polliceri et iureiurando confirmare tutum iter per fines daturum. Quod cum faciat, et civitati sese consulere, quod hibernis levetur, et Caesari pro eius meritis gratiam referre. Hac oratione habita discedit Ambiorix. 27. C. Arpineius, a Roman knight, the intimate friend of Q. Titurius, and with him Q. Junius, a certain person from Spain, who already on previous occasions had been accustomed to go to Ambiorix, at Caesar's mission, is sent to them for the purpose of a conference: before them Ambiorix spoke to this effect: "That he confessed that for Caesar's kindness towards him he was very much indebted to him, inasmuch as by his aid he had been freed from a tribute which he had been accustomed to pay to the Aduatuci, his neighbours; and because his own son and the son of his brother had been sent back to him, whom, when sent in the number of hostages, the Aduatuci had detained among them in slavery and in chains; and that he had not done that which he had done in regard to the attacking of the camp, either by his own judgment or desire, but by the compulsion of his state; and that his government was of that nature, that the people had as much of authority over him as he over the people. To the state moreover the occasion of the war was this --that it could not withstand the sudden combination of the Gauls; that he could easily prove this from his own weakness, since he was not so little versed in affairs as to presume that with his forces he could conquer the Roman people; but that it was the common resolution of Gaul; that that day was appointed for the storming of all Caesar's winter-quarters, in order that no legion should be able to come to the relief of another legion, that Gauls could not easily deny Gauls, especially when a measure seemed entered into for recovering their common freedom. Since he had performed his duty to them on the score of patriotism [he said], he has now regard to gratitude for the kindness of Caesar; that he warned, that he prayed Titurius by the claims of hospitality, to consult for his and his soldiers' safety; that a large force of the Germans had been hired and had passed the Rhine; that it would arrive in two days; that it was for them to consider whether they thought fit, before the nearest people perceived it, to lead off their soldiers when drawn out of winter-quarters, either to Cicero or to Labienus; one of whom was about fifty miles distant from them, the other rather more; that this he promised and confirmed by oath, that he would give them a safe passage through his territories; and when he did that, he was both consulting for his own state, because it would be relieved from the winter-quarters, and also making a requital to Caesar for his obligations."
28. Arpineius et Iunius, quae audierunt, ad legatoc deferunt. Illi repentina re perturbati, etsi ab hoste ea dicebantur, tamen non neglegenda existimabant maximeque hac re permovebantur, quod civitatem ignobilem atque humilem Eburonum sua sponte populo Romano bellum facere ausam vix erat credendum. Itaque ad consilium rem deferunt magnaque inter eos exsistit controversia. Lucius Aummculeius compluresque tribuni militum et primorum ordinum centuriones nihil temere agendum neque ex hibernis iniussu Caesaris discedendum existimabant: quantasvis [magnas] copias etiam Germanorum sustineri posse munitis hibernis docebant: rem esse testimonio, quod primum hostium impetum multis ultro vulneribus illatis fortissime sustinuerint: re frumentaria non premi; interea et ex proximis hibernis et a Caesare conventura subsidia: postremo quid esse levius aut turpius, quam auctore hoste de summis rebus capere consilium? 28. Arpineius and Junius relate to the lieutenants what they had heard. They, greatly alarmed by the unexpected affair, though those things were spoken by an enemy, still thought they were not to be disregarded; and they were especially influenced by this consideration, that it was scarcely credible that the obscure and humble state of the Eburones had dared to make war upon the Roman people of their own accord. Accordingly, they refer the matter to a council, and a, great controversy arises among them. L. Aurunculeius, and several tribunes of the soldiers and the centurions of the first rank, were of opinion "that nothing should be done hastily, and that they should not depart from the camp without Caesar's orders"; they declared, "that any forces of the Germans, however great, might be encountered by fortified winter-quarters; that this fact was a proof [of it]; that they had sustained the first assault of the Germans most valiantly, inflicting many wounds upon them; that they were not distressed for corn; that in the meantime relief would come both from the nearest winter-quarters and from Caesar"; lastly, they put the query, "what could be more undetermined, more undignified, than to adopt measures respecting the most important affairs on the authority of an enemy?"
29. Contra ea Titurius sero facturos clamitabat, cum maiores manus hostium adiunctis Germanis convenis sent aut cum aliquid calamitatis in proximis hibernis esset acceptum. Brevem consulendi esse occasionem. Caesarem arbitrari profcctum in Italiam; neque aiiter Calnutcs interficiendi Tasgeti consilium fuisse capturos, neque Eburones, si ille adesset, tanta contemptione nostri ad castra venturos esse. Non hostem auctorem, sed rem spectare: subesse Rhenum; magno esse Germanis dolori Ariovisti mortem et superiores nostras victorias; ardere Galliam tot contumeliis acceptis sub populi Romani imperium redactam superiore gloria rei militaris exstincta. Postremo quis hoc sibi persuaderet, sine certa re Ambiorigem ad eiusmodi consilium descendisse? Suam sententiam in utramque partem esse tutam: si nihil esset durius, nullo cum periculo ad proximam legionem perventuros; si Gallia omnis cum Germanis consentiret, unam esse in celeritate positam salutem. Cottae quidem atque eorum, qui dissentirent, consilium quem habere exitum? In quo si non praesens periculum, at certe longinqua obsidione fames esset timenda. 29. In opposition to those things Titurius exclaimed, "That they would do this too late, when greater forces of the enemy, after a junction with the Germans, should have assembled; or when some disaster had been received in the neighbouring winter-quarters; that the opportunity for deliberating was short; that he believed that Caesar had set forth into Italy, as the Carnutes would not otherwise have taken the measure of slaying Tasgetius, nor would the Eburones, if he had been present, have come to the camp with so great defiance of us; that he did not regard the enemy, but the fact, as the authority; that the Rhine was near; that the death of Ariovistus and our previous victories were subjects of great indignation to the Germans; that Gaul was inflamed, that after having received so many defeats she was reduced under the sway of the Roman people, her pristine glory in military matters being extinguished." Lastly, "who would persuade himself of this, that Ambiorix had resorted to a design of that nature without sure grounds? That his own opinion was safe on either side; if there be nothing very formidable, they would go without danger to the nearest legion; if all Gaul conspired with the Germans, their only safety lay in despatch. What issue would the advice of Cotta and of those who differed from him, have? from which, if immediate danger was not to be dreaded, yet certainly famine, by a protracted siege, was."
30.Hac in utramque partem disputatione habita, cum a Cotta primisque ordinibus acriter resisteretur, " Vincite," inquit, " si ita vultis," Sabinus, et id clariore voce, ut magna pars militum exaudiret; " neque is sum," inquit, "qui gravissime ex vobis mortis periculo terrear: hi sapient; si gravius quid acciderit, abs te rationem reposcent, qui, si per te liceat, perendino die cum proximis hibernis coniuncti commune cum reliquis belli casum sustineant, non reiecti et relegati longe ab ceteris aut ferro aut fame intereant." 30. This discussion having been held on the two sides, when opposition was offered strenuously by Cotta and the principal officers, "Prevail," said Sabinus, "if so you wish it"; and he said it with a louder voice, that a great portion of the soldiers might hear him; "nor am I the person among you," he said, "who is most powerfully alarmed by the danger of death; these will be aware of it, and then, if any thing disastrous shall have occurred, they will demand a reckoning at your hands; these, who, if it were permitted by you, united three days hence with the nearest winter-quarters, may encounter the common condition of war with the rest, and not, as if forced away and separated far from the rest, perish either by the sword or by famine."
31. Consurgitur ex consilio; comprehendunt utrumque et orant, ne sua dissensione et pertinacia rem in summum periculum deducat: facilem esse rem, seu maneant, seu proficiscantur, si modo unum omnes sentiant ac probent; contra in dissensione nullam se salutem perspicere. Res disputatione ad mediam noctem perducitur. Tandem dat Cotta permotuc manus: superat sententia Sabini. Pronuntiatu prima luce ituros. Consumitur vigiliis reliqua pars noctis, cum sua quisque miles circumspiceret, quic secum portare posset, quid ex instrument hibernorum relinquere cogeretur. Omnia excogitantur, quare nec sine periculo maneatur, et languore militulr et vigiLus periculum augeatur. Prima luce sic ex castris proficiscuntur, ut quibus esset persuas non ab hoste, sed ab homine amicissimo Ambiorige consilium datum, longissimo agmine maximisque impedimentis. 31. They rise from the council, detain both, and entreat, that "they do not bring the matter into the greatest jeopardy by their dissension and obstinacy; the affair was an easy one, if only they all thought and approved of the same thing, whether they remain or depart; on the other hand, they saw no security in dissension." The matter is prolonged by debate till midnight. At last Cotta, being overruled, yields his assent; the opinion of Sabinus prevails. It is proclaimed that they will march at day-break; the remainder of the night is spent without sleep, since every soldier was inspecting his property, [to see] what he could carry with him, and what, out of the appurtenances of the winter-quarters, he would be compelled to leave; every reason is suggested to show why they could not stay without danger, and how that danger would be increased by the fatigue of the soldiers and their want of sleep. At break of day they quit the camp, in a very extended line and with a very large amount of baggage, in such a manner as men who were convinced that the advice was given by Ambiorix, not as an enemy, but as most friendly [towards them].
32. At hostes, posteaquam ex nocturno fremitu vigiliicque de profectione eorum senserunt, collocatis in sidus bipertito in silvis opportuno atque occulto loco a milibus passuum circiter duobus Romanorum adventum exspectabant, et cum se maior pars agminis in magnam convallem demisisset, ex utraque parte eius vallis subito se ostenderunt novissimosque premere et primos prohibere ascensu atque iniquissimo nostris loco proelium committere coeperunt. 32. But the enemy, after they had made the discovery of their intended departure by the noise during the night and their not retiring to rest, having placed an ambuscade in two divisions in the woods, in a suitable and concealed place, two miles from the camp, waited for the arrival of the Romans; and when the greater part of the line of march had descended into a considerable valley, they suddenly presented themselves on either side of that valley, and began both to harass the rear and hinder the van from ascending, and to give battle in a place exceedingly disadvantageous to our men.
33. Tum demum Titurius, qui nihil ante providisset, trepidare et concursare cohortesque disponere, haec tamen ipsa timide atque ut eum omnia deficere viderentur; quod plerumque eis accidere consuevit, qui in ipso negotio consilium capere coguntur. At Cotta, qui cogitasset haec posse in itinere accidere atque ob eam causam profectionis auctor non fuisset, nulla in re communi saluti deerat et in appellandis cohortandisque miLtibus imperatoris et in pugna militis officia praestabat. Cum propter longitudinem agminis minus facile omnia per se obire et, quid quoque loco faciendum esset, providere possent, iusserunt pronuntiare, ut impedimenta relinquerent atque in orbem consisterent. Quod consilium etsi in eiusmodi casu reprehendendum non est, tarmen incommode accidit: nam et nostris militibus spem minuit et hostes ad pugnam alacriores effecit, quod non sine summo timore et desperatione id factum videbatur. Praeterea accidit, quod fieri necesse erat, ut vulgo milites ab signis discederent, quae quisque eorum carissima haberet, ab impedimentis petere atque arripere properaret, clamore et fletu omnia complerentur. 33. Then at length Titurius, as one who had provided nothing beforehand, was confused, ran to and fro, and set about arranging his troops; these very things, however, he did timidly and in such a manner that all resources seemed to fail him: which generally happens to those who are compelled to take council in the action itself. But Cotta, who had reflected that these things might occur on the march, and on that account had not been an adviser of the departure, was wanting to the common safety in no respect; both in addressing and encouraging the soldiers, he performed the duties of a general, and in the battle those of a soldier. And since they [Titurius and Cotta] could less easily perform everything by themselves, and provide what was to be done in each place, by reason of the length of the line of march, they ordered [the officers] to give the command that they should leave the baggage and form themselves into an orb, which measure, though in a contingency of that nature it was not to be condemned, still turned out unfortunately; for it both diminished the hope of our soldiers and rendered the enemy more eager for the fight, because it appeared that this was not done without the greatest fear and despair. Besides that happened, which would necessarily be the case, that the soldiers for the most part quitted their ensigns and hurried to seek and carry off from the baggage whatever each thought valuable, and all parts were filled with uproar and lamentation.
34. At barbaris consilium non defuit. Nam duces eorum tota acie pronuntiare iusserunt, ne quis ab loco discederet: illorum esse praedam atque illis reservari quaecumque Romani reliquissent: proinde omnia in Victoria posita existimarent. Erant et virtute et studio pugnandi pares; nostri, tametsi ab duce et a fortuna deserebantur, tamen omnem spem salutis in virtute ponebant, et quotiens quaeque cohors procurrerat, ab ea parte magnus numerus hostium cadebat. Qua re animadversa Ambiorix pronuntiari iubet, ut procul tela coniciant neu propius accedant et, quam in partem Romani impetum fecerint, cedant (levitate armorum et cotidiana exercitatione nihil eis noceri posse), rursus se ad signa recipients insequantur. 34. But judgment was not wanting to the barbarians; for their leaders ordered [the officers] to proclaim through the ranks "that no man should quit his place; that the booty was theirs, and for them was reserved whatever the Romans should leave; therefore let them consider that all things depended on their victory." Our men were equal to them in fighting, both in courage and in number, and though they were deserted by their leader and by fortune, yet they still placed all hope of safety in their valour, and as often as any cohort sallied forth on that side, a great number of the enemy usually fell. Ambiorix, when he observed this, orders the command to be issued that they throw their weapons from a distance and do not approach too near, and in whatever direction the Romans should make an attack, there give way (from the lightness of their appointments and from their daily practice no damage could be done them); [but] pursue them when betaking themselves to their standards again.
35. Quo praecepto ab eis diligentissime observato, cum quaepiam cohors ex orbe excesserat atque impetum fecerat, hostes velocissime refugiebant. Interim eam partem nudari necesse erat et ab latere aperto tela recipi. Rursus cum in eum locum unde erant egressi reverti coeperant, et ab eis qui cesserant et ab eis qui proximi steterant circumveniebantur; sin autem locum tenere vellent, nec virtuti locus relinquebatur, neque ab tanta multitudine coniecta tela conferti vitare poterant. Tamen tot incommodis conflictati, multis vulneribus acceptis resistebant et magna parte diei consumpta, cum a prima luce ad horam octavam pugnaretur, nihil quod ipsis esset indignum committebant. Tum Tito Balventio, qui superiore anno primum pilum duxerat, viro forti et magnae auctoritatis, utrumque femur tragula traicitur; Quintus Lucanius, eiusdem ordinis, fortissime pugnans, dum circumvento filio subvenit, interficitur; Lucius Cotta legatus omnes cohortes ordinesque adhortans in adversum os funda vulneratur. 35. Which command having been most carefully obeyed, when any cohort had quitted the circle and made a charge, the enemy fled very precipitately. In the meantime, that part of the Roman army, of necessity, was left unprotected, and the weapons received on their open flank. Again, when they had begun to return to that place from which they had advanced, they were surrounded both by those who had retreated and by those who stood next them; but if, on the other hand, they wished to keep their place, neither was an opportunity left for valour, nor could they, being crowded together, escape the weapons cast by so large a body of men. Yet, though assailed by so many disadvantages, [and] having received many wounds, they withstood the enemy, and, a great portion of the day being spent, though they fought from day-break till the eighth hour, they did nothing which was unworthy of them. At length, each thigh of T. Balventius, who the year before had been chief centurion, a brave man and one of great authority, is pierced with a javelin; Q. Lucanius, of the same rank, fighting most valiantly, is slain while he assists his son when surrounded by the enemy; L. Cotta, the lieutenant, when encouraging all the cohorts and companies, is wounded full in the mouth by a sling.
36. His rebus permotus Quintus Titurius, cum procul Ambiorigem suos cohortantem conspexisset, interpretem suum Gnaeum Pompeium ad eum mittit rogatum ut sibi militibusque parcat. Ille appellatus respondit: si velit secum colloqui, licere; sperare a multitudine impetrari posse, quod ad militum salutem pertineat; ipsi vero nihil nocitum iri, inque eam rem se suam fidem interponere. Ille cum Cotta saucio communicat, si videatur, pugna ut excedant et cum Ambiorige una colloquantur: sperare ab eo de sua ac militum salute impetrari posse. Cotta se ad armatum hostem iturum negat atque in eo perseverat. 36. Much troubled by these events, Q. Titurius, when he had perceived Ambiorix in the distance encouraging his men, sends to him his interpreter, Cn. Pompey, to beg that he would spare him and his soldiers. He, when addressed, replied, "If he wished to confer with him, it was permitted; that he hoped what pertained to the safety of the soldiers could be obtained from the people; that to him however certainly no injury would be done, and that he pledged his faith to that effect." He consults with Cotta, who had been wounded, whether it would appear right to retire from battle, and confer with Ambiorix; [saying] that he hoped to be able to succeed respecting his own and the soldiers' safety. Cotta says he will not go to an armed enemy, and in that perseveres.
37. Sabinus quos in praesentia tribunos militum circum se habebat et primorum ordinum centuriones se sequi iubet et, cum propius Ambiorigem accessisset, iussus arma abicere imperatum facit suisque ut idem faciant imperat. Interim, dum de condicionibus inter se agunt longiorque consulto ab Ambiorige instituitur sermo, paulatim circumventus interficitur. Tum vero suo more victoriam conclamant atque ululatum tollunt impetuque in nostros facto ordines perturbant. Ibi Lucius Cotta pugnans interficitur cum maxima parte militum. Reliqui se in castra recipiunt unde erant egressi. Ex quibus Lucius Petrosidius aquilifer, cum magna multitudine hostium premeretur, aquilam intra vallum proiecit; ipse pro castris fortissime pugnans occiditur. Illi aegre ad noctem oppugnationem sustinent; noctu ad unum omnes desperata salute se ipsi interficiunt. Pauci ex proelio lapsi incertis itineribus per silvas ad Titum Labienum legatum in hiberna perveniunt atque eum de rebus gestis certiorem faciunt. 37. Sabinus orders those tribunes of the soldiers whom he had at the time around him, and the centurions of the first ranks, to follow him, and when he had approached near to Ambiorix, being ordered to throw down his arms, he obeys the order and commands his men to do the same. In the meantime, while they treat upon the terms, and a longer debate than necessary is designedly entered into by Ambiorix, being surrounded by degrees, he is slain. Then they according to their custom shout out "Victory," and raise their war-cry, and, making an attack on our men, break their ranks. There L. Cotta, while fighting, is slain, together with the greater part of the soldiers; the rest betake themselves to the camp from which they had marched forth, and one of them, L. Petrosidius, the standard bearer, when he was overpowered by the great number of the enemy, threw the eagle within the entrenchments and is himself slain while fighting with the greatest courage before the camp. They with difficulty sustain the attack till night; despairing of safety, they all to a man destroy themselves in the night. A few escaping from the battle, make their way to Labienus at winter-quarters, after wandering at random through the woods, and inform him of these events.
38. Hac victoria sublatus Ambiorix statim cum equitatu in Aduatucos, qui erant eius regno finitimi, proficiscitur; neque noctem neque diem intermittit pedita tumque subsequi iubet. Re demonstrata Aduatucisque concitatis postero die in Nervios pervenit hortaturque, ne sui in perpetuum liberandi atque ulciscendi Romanos pro eis quas acceperint iniuriis occasionem dimittant: interfectos esse legatos duos magnamque partem exercitus interisse demonstrat; nihil esse negoti subito oppressam legionem quae cum Cicerone hiemet interfici; se ad eam rem profitetur adiutorem. Facile hac oratione Nerviis persuadet. 38. Elated by this victory, Ambiorix marches immediately with his cavalry to the Aduatuci, who bordered on his kingdom; he halts neither day nor night, and orders the infantry to follow him closely. Having related the exploit and roused the Aduatuci, the next day he arrived among the Nervii, and entreats "that they should not throw away the opportunity of liberating themselves for ever and of punishing the Romans for those wrongs which they had received from them"; [he tells them] "that two lieutenants have been slain, and that a large portion of the army has perished; that it was not a matter of difficulty for the legion which was wintering with Cicero to be cut off, when suddenly assaulted; he declares himself ready to co-operate in that design." He easily gains over the Nervii by this speech.
39. Itaque confestim dimissis nuntiis ad Ceutrones, Grudios, Levacos, Pleumoxios, Geidumnos, qui omnes sub eorum imperio sunt, quam maximas manus possunt cogunt et de improviso ad Ciceronis hiberna advolant nondum ad eum fama de Tituri morte perlata. Huic quoque accidit, quod fuit necesse, ut nonnulli milites, qui lignationis munitionisque causa in silvas discessissent, repentino equitum adventu interciperentur. His circumventis magna manu Eburones, Nervii, Aduatuci atque horum omnium socii et clientes legionem oppugnare incipiunt. Nostri celeriter ad arma concurrunt, vallum conscendunt. Aegre is dies sustentatur, quod omnem spem hostes in celeritate ponebant atque hanc adepti victoriam in perpetuum se fore victores confidebant. 39. Accordingly, messengers having been forthwith despatched to the Centrones, the Grudii, the Levaci, the Pleumoxii, and the Geiduni, all of whom are under their government, they assemble as large bodies as they can, and rush unexpectedly to the winter-quarters of Cicero, the report of the death of Titurius not having as yet been conveyed to him. That also occurred to him which was the consequence of a necessary work,--that some soldiers who had gone off into the woods for the purpose of procuring timber and therewith constructing fortifications, were intercepted by the sudden arrival of [the enemy's] horse. These having been entrapped, the Eburones, the Nervii, and the Aduatuci and all their allies and dependants, begin to attack the legion: our men quickly run together to arms and mount the rampart: they sustained the attack that day with great difficulty, since the enemy placed all their hope in despatch, and felt assured that, if they obtained this victory, they would be conquerors for ever.
40. Mittuntur ad Caesarem confestim ab Cicerone litterae magnis propositis praemiis, si pertulissent: obsessis omnibus viis missi intercipiuntur. Noctu ex materia, quam munitionis causa comportaverant, turres admodum CXX excitantur incredibili celeritate; quae deesse operi videbantur, perficiuntur. Hostes postero die multo maioribus coactis copiis castra oppugnant, fossam complent. Eadem ratione, qua pridie, ab nostris resistitur. Hoc idem reliquis deinceps fit diebus. Nulla pars nocturne temporis ad laborem intermittitur; non aegris, non vulneratis facultas quietis datur. Quaecumque ad proximi diei oppugnationem opus sunt noctu comparantur; multae praeustae sudes, magnus muralium pilorum numerous instituitur; turres contabulantur, pinnae loricaeque ex cratibus attexuntur. Ipse Cicero, cum tenuissima valetudine esset, ne nocturnum quidem sibi tempus ad quietem relinquebat, ut ultro militum concursu ae vocibus sibi parcere cogeretur. 40. Letters are immediately sent to Caesar by Cicero, great rewards being offered [to the messengers] if they carried them through. All the passes having been beset, those who were sent are intercepted. During the night as many as 120 towers are raised with incredible despatch out of the timber which they had collected for the purpose of fortification: the things which seemed necessary to the work are completed. The following day the enemy, having collected far greater forces, attack the camp [and] fill up the ditch. Resistance is made by our men in the same manner as the day before: this same thing is done afterwards during the remaining days. The work is carried on incessantly in the night: not even to the sick, or wounded, is opportunity given for rest: whatever things are required for resisting the assault of the next day are provided during the night: many stakes burnt at the end, and a large number of mural pikes are procured: towers are built up, battlements and parapets are formed of interwoven hurdles. Cicero himself, though he was in very weak health, did not leave himself the night-time for repose, so that he was forced to spare himself by the spontaneous movement and entreaties of the soldiers.
41. Tunc duces principesque Nerviorum qui aliquem cermonis aditum causamque amicitiae cum Cicerone habebant colloqui sese velle dicunt. Facta potestate eadem quae Ambiorix cum Titurio egerat commemorant: omnem esse in armis Galliam; Germanos Rhenum transisse; Caesaris reliquorumque hiberna oppugnari. Addunt etiam de Sabini morte: Ambiorigem ostentant fidei faciendae causa. Errare eos dicunt, si quidquam ab his praesidi sperent, qui suis rebus diffidant; sese tamen hoe esse in Ciceronem populumque Romanum animo, ut nihil nisi hiberna recusent atque hanc inveterascere consuetudinem nolint: licere illis incolumibus per se ex hibernis discedere et quascumque in partes velint sine metu proficisci. Cicero ad haec unum modo respondit: non esse consuetudinem populi Romani accipere ab hoste armato condicionem: si ab armis discedere velint, se adiutore utantur legatosque ad Caesarem mittant; sperare pro eius iustitia, quae petierint, impetraturos. 41. Then these leaders and chiefs of the Nervii, who had any intimacy and grounds of friendship with Cicero, say they desire to confer with him. When permission was granted, they recount the same things which Ambiorix had related to Titurius, namely, "that all Gaul was in arms, that the Germans had passed the Rhine, that the winter-quarters of Caesar and of the others were attacked." They report in addition also, about the death of Sabinus. They point to Ambiorix for the purpose of obtaining credence; "they are mistaken," say they, "if they hoped for any relief from those who distrust their own affairs; that they bear such feelings towards Cicero and the Roman people that they deny them nothing but winter-quarters and are unwilling that this practice should become constant; that through their [the Nervii's] means it is possible for them [the Romans] to depart from their winter-quarters safely and to proceed without fear into whatever parts they desire." To these Cicero made only one reply: "that it is not the custom of the Roman people to accept any condition from an armed enemy: if they are willing to lay down their arms, they may employ him as their advocate and send ambassadors to Caesar: that he believed, from his [Caesar's] justice, they would obtain the things which they might request."
42. Ab hac spe repulsi Nervii vallo pedum IX et fossa pedum XV hiberna cingunt. Haec et superiorum annorum consuetudine ab nobis cognoverant et, quos clam de exercitu habebant captivos, ab eis docebantur; sed nulla ferramentorum copia quae esset ad hunc usum idonea, gladiis caespites circumcidere, manibus sagulisque terram exhaurire nitebantur. Qua quidem ex re hominum multitudo cognosci potuit: nam minus horis tribus milium pedum XV in circuitu munitionem perfecerunt reliquisque diebus turres ad altitudinem valli, falces testudinesque, quas idem captivi docuerant, parare ac facere coeperunt. 42. Disappointed in this hope, the Nervii surround the winter-quarters with a rampart eleven feet high, and a ditch thirteen feet in depth. These military works they had learnt from our men in the intercourse of former years, and, having taken some of our army prisoners, were instructed by them: but, as they had no supply of iron tools which are requisite for this service, they were forced to cut the turf with their swords, and to empty out the earth with their hands and cloaks, from which circumstance the vast number of the men could be inferred; for in less than three hours they completed a fortification of ten miles in circumference; and during the rest of the days they began to prepare and construct towers of the height of the ramparts, and grappling irons, and mantlets, which the same prisoners had taught them.
43. Septimo oppugnationis die maximo coorto vento ferventes fusili ex argilla glandes fundis et fervefacta iacula in casas, quae more Gallico stramentis erant tectae, iacere coeperunt. Hae celeriter ignem comprehenderunt et venti magnitudine in omnem locum castrorum distulerunt. Hostes maximo clamore sicuti parta iam atque explorata victoria turres testudinesque agere et scalis vallum ascendere coeperunt. At tanta militum virtus atque ea praesentia animi fuit, ut, cum undique flamma torrerentur maximaque telorum multitudine premerentur suaque omnia impedimenta atque omnes fortunas conflagrare intellegerent, non modo demigrandi causa de vallo decederet nemo, sed paene ne respiceret quidem quisquam, ac tum omnes acerrime fortissimeque pugnarent. Hic dies nostris longe gravissimus fuit; sed tamen hunc habuit eventum, ut eo die maximus numerus hostium vulneraretur atque interficeretur, ut se sub ipso vallo constipaverant recessumque primis ultimi non dabant. Paulum quidem intermissa flamma et quodam loco turri adacta et contingente vallum tertiae cohortis centuriones ex eo, quo stabant, loco recesserunt suosque omnes removerunt, nutu vocibusque hostes, si introire vellent, vocare coeperunt; quorum progredi ausus est nemo. Tum ex omni parte lapidibus coniectis deturbati, turrisque succensa est. 43. On the seventh day of the attack, a very high wind having sprung up, they began to discharge by their slings hot balls made of burnt or hardened clay, and heated javelins, upon the huts, which, after the Gallic custom, were thatched with straw. These quickly took fire, and by the violence of the wind, scattered their flames in every part of the camp. The enemy following up their success with a very loud shout, as if victory were already obtained and secured, began to advance their towers and mantlets, and climb the rampart with ladders. But so great was the courage of our soldiers, and such their presence of mind, that though they were scorched on all sides, and harassed by a vast number of weapons, and were aware that their baggage and their possessions were burning, not only did no one quit the rampart for the purpose of withdrawing from the scene, but scarcely did any one even then look behind; and they all fought most vigorously and most valiantly. This day was by far the most calamitous to our men; it had this result, however, that on that day the largest number of the enemy was wounded and slain, since they had crowded beneath the very rampart, and the hindmost did not afford the foremost a retreat. The flame having abated a little, and a tower having been brought up in a particular place and touching the rampart, the centurions of the third cohort retired from the place in which they were standing, and drew off all their men: they began to call on the enemy by gestures and by words, to enter if they wished; but none of them dared to advance. Then stones having been cast from every quarter, the enemy were dislodged, and their tower set on fire.
44. Erant in ea legione fortissimi viri, centuriones, qui primis ordinibus appropinquarent, Titus Pullo et Lucius Vorenus. Hi perpetuas inter se controversias habebant, quinam anteferretur, omnibusque annis de locis summis simultatibus contendebant. Ex his Pullo, cum acerrime ad munitiones pugnaretur, "Quid dubitas," inquit, " Vorene? aut quem locum tuae probandae virtutis exspectas ? hic dies de nostris controversiis iudicabit." Haec cum dixisset, procedit extra munitiones quaque pars hostium confertissma est visa irrumpit. Ne Vorenus quidem tum sese vallo continet, sed omnium veritus existi mationem subsequitur. Mediocri spatio relicto Pullo pilum in hostes immittit atque unum ex multitudine procurrentem traicit; quo percusso et exanimato hunc scutis protegunt, in hostem tela universi coniciunt neque dant regrediendi facultatem. Transfigitur scutum Pulloni et verutum in balteo defigitur. Avertit hic casus vaginam et gladium educere conanti dextram moratur manum, impeditumque hostes circumsistunt. Succurrit inimicus illi Vorenus et laboranti subvenit. Ad hunc se confestim a Pullone omnis multitude convertit: illum veruto arbitrantur occisum. Gladio comminus rem gerit Vorenus atque uno interfecto reliquos paulum propellit; dum cupidius instat, in locum deiectus inferiorem concidit. Huic rursus circumvento fert subsidium Pullo, atque ambo incolumes compluribus interfectis summa cum laude sese intra munitiones recipiunt. Sic fortuna in contentione et certamine utrumque versavit, ut alter alteri inimicus auxilio salutique esset, neque diiudicari posset, uter utri virtute anteferendus videretur. 44. In that legion there were two very brave men, centurions, who were now approaching the first ranks, T. Pulfio, and L. Varenus. These used to have continual disputes between them which of them should be preferred, and every year used to contend for promotion with the utmost animosity. When the fight was going on most vigorously before the fortifications, Pulfio, one of them, says, "Why do you hesitate, Varenus? or what [better] opportunity of signalising your valour do you seek? This very day shall decide our disputes." When he had uttered these words, he proceeds beyond the fortifications, and rushes on that part of the enemy which appeared the thickest. Nor does Varenus remain within the rampart, but respecting the high opinion of all, follows close after. Then, when an inconsiderable space intervened, Pulfio throws his javelin at the enemy, and pierces one of the multitude who was running up, and while the latter was wounded and slain, the enemy cover him with their shields, and all throw their weapons at the other and afford him no opportunity of retreating. The shield of Pulfio is pierced and a javelin is fastened in his belt. This circumstance turns aside his scabbard and obstructs his right hand when attempting to draw his sword: the enemy crowd around him when [thus] embarrassed. His rival runs up to him and succours him in this emergency. Immediately the whole host turn from Pulfio to him, supposing the other to be pierced through by the javelin. Varenus rushes on briskly with his sword and carries on the combat hand to hand, and having slain one man, for a short time drove back the rest: while he urges on too eagerly, slipping into a hollow, he fell. To him, in his turn, when surrounded, Pulfio brings relief; and both having slain a great number, retreat into the fortifications amidst the highest applause. Fortune so dealt with both in this rivalry and conflict, that the one competitor was a succour and a safeguard to the other, nor could it be determined which of the two appeared worthy of being preferred to the other.
45. Quanto erat in dies gravior atque asperior oppugnatio, et maxime quod magna parte militum confecta vulneribus res ad paucitatem defensorum pervenerat, tanto crebriores litterae nuntiique ad Caesarem mittebantur; quorum pars deprehensa in conspectu nostrorum militum cum cruciatu necabatur. Erat unus intus Nervius nomine Vertico, loco natus honesto, qui a prima obsidione ad Ciceronem perfugerat suamque ei fidem praestiterat. Hic servo spe libertatis magnisque persuadet praemiis, ut litteras ad Caesarem deferat. Has ille in iaculo illigatas effert et Gallus inter Gallos sine ulla suspicione versatus ad Caesarem pervenit. Ab eo de periculis Ciceronis legionisque cognoscitur. 45. In proportion as the attack became daily more formidable and violent, and particularly because, as a great number of the soldiers were exhausted with wounds, the matter had come to a small number of defenders, more frequent letters and messengers were sent to Caesar; a part of which messengers were taken and tortured to death in the sight of our soldiers. There was within our camp a certain Nervian, by name Vertico, born in a distinguished position, who in the beginning of the blockade had deserted to Cicero, and had exhibited his fidelity to him. He persuades his slave, by the hope of freedom, and by great rewards, to convey a letter to Caesar. This he carries out bound about his javelin, and mixing among the Gauls without any suspicion by being a Gaul, he reaches Caesar. From him they received information of the imminent danger of Cicero and the legion.
46. Caesar acceptis litteris hora circiter Xl diei statim nuntium in Bellovacos ad M. Crassum quaestorem mittit, cuius hiberna aberant ab eo milia passuum XXV; iubet media nocte legionem proficisci celeriterque ad se venire. Exit cum nuntio Crassus. Alterum ad Gaium Fabium legatum mittit, ut in Atrebatium fines legionem adducat, qua sibi iter faciendum sciebat. Scribit Labieno, si rei publicae commodo facere posset, cum legione ad fines Nerviorum veniat. Reliquam partem exercitus, quod Paulo aberat longius, non putat exspectandam; equites circiter quadringentos ex proximis hibernis colligit. 46. Caesar having received the letter about the eleventh hour of the day, immediately sends a messenger to the Bellovaci, to M. Crassus, questor there, whose winter-quarters were twenty-five miles distant from him. He orders the legion to set forward in the middle of the night and come to him with despatch. Crassus set out with the messenger. He sends anther to C. Fabius, the lieutenant, ordering him to lead forth his legion into the territories of the Atrebates, to which he knew his march must be made. He writes to Labienus to come with his legion to the frontiers of the Nervii, if he could do so to the advantage of the commonwealth: he does not consider that the remaining portion of the army, because it was somewhat farther distant, should be waited for; but assembles about 400 horse from the nearest winter-quarters.
47. Hora circiter tertia ab antecursoribus de Crassi adventu certior factus eo die milia passuum XX pro cedit. Crassum Samarobrivae praeficit legionemque attribuit, quod ibi impedimenta exercitus, obsides civitatum, litteras publicas frumentumque omne quod eo tolerandae hiemis causa devexerat relinquebat. Fabius, ut imperatum erat, non ita multum moratus in itinere cum legione occurrit. Labienus interitu Sabini et caede cohortium cognita, cum omnes ad eum Treverorum copiae venissent, veritus, si ex hibernis fugae similem profectionem fecisset, ut hostium impetum sustinere posset, praesertim quos recenti victoria efferri sciret, litteras Caesari remittit, quanto cum periculo legionem ex hibernis educturus esset; rem gestam in Eburonibus perscribit; docet omnes equitatus peditatusque copias Treverorum tria milia passuum longe ab suis castris consedisse. 47. Having been apprised of the arrival of Crassus by the scouts at about the third hour, he advances twenty miles that day. He appoints Crassus over Samarobriva and assigns him a legion, because he was leaving there the baggage of the army, the hostages of the states, the public documents, and all the corn, which he had conveyed thither for passing the winter. Fabius, without delaying a moment, meets him on the march with his legion, as he had been commanded. Labienus, having learnt the death of Sabinus and the destruction of the cohorts, as all the forces of the Treviri had come against him, beginning to fear lest, if he made a departure from his winter-quarters, resembling a flight, he should not be able to support the attack of the enemy, particularly since he knew them to be elated by their recent victory, sends back a letter to Caesar, informing him with what great hazard he would lead out his legion from winter-quarters; he relates at large the affair which had taken place among the Eburones; he informs him that all the infantry and cavalry of the Treviri had encamped at a distance of only three miles from his own camp.
48. Caesar consilio eius probato, etsi opinione trium legionum deiectus ad duas redierat, tamen unum communis salutis auxilium in celeritate ponebat. Venit magnis itineribus in Nerviorum fines. Ibi ex captivis cognoscit, quae apud Ciceronem gerantur, quantoque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis magnis praemŸs persuadet uti ad Ciceronem epistolam deferat. Hanc Graecis conscriptam litteris mittit, ne intercepta epistola nostra ab hostibus consilia cognoscantur. Si adire non possit, monet ut tragulam cum epistola ad amentum deligata intra munitionem castrorum abiciat. In litteris scribit se cum legionibus profectum celeriter adfore; hortatur ut pristinam virtutem retineat. Gallus periculum veritus, ut erat praeceptum, tragulam mittit. Haec casu ad turrim adhaesit neque ab nostris biduo animadversa tertio die a quodam milite conspicitur, dempta ad Ciceronem defertur. Ille perlectam in conventu militum recitat maximaque omnes laetitia adficit. Tum fumi incendiorum procul videbantur; quae res omnem dubitationem adventus legionum expulit. 48. Caesar, approving of his motives, although he was disappointed in his expectation of three legions, and reduced to two, yet placed his only hopes of the common safety in despatch. He goes into the territories of the Nervii by long marches. There he learns from some prisoners what things are going on in the camp of Cicero, and in how great jeopardy the affair is. Then with great rewards he induces a certain man of the Gallic horse to convey a letter to Cicero. This he sends written in Greek characters, lest the letter being intercepted, our measures should be discovered by the enemy. He directs him, if he should be unable to enter, to throw his spear with the letter fastened to the thong inside the fortifications of the camp. He writes in the letter, that he having set out with his legions, will quickly be there: he entreats him to maintain his ancient valour. The Gaul apprehending danger, throws his spear as he had been directed. It by chance stuck in a tower, and, not being observed by our men for two days, was seen by a certain soldier on the third day: when taken down, it was carried to Cicero. He, after perusing it, reads it out in an assembly of the soldiers, and fills all with the greatest joy. Then the smoke of the fires was seen in the distance, a circumstance which banished all doubt of the arrival of the legions.
49. Galli re cognita per exploratores obsidionem relinquunt, ad Caesarem omnibus copiis contendunt. Hae erant armata circiter milia LX. Cicero data facultate Gallum ab eodem Verticone, quem supra demonstravimus, repetit, qui litteras ad Caesarem deferat; hunc admonet, iter caute diligenterque faciat: perscribit in litteris hostes ab se discessisse omnemque ad eum multitudinem convertisse. Quibus litteris circiter media nocte Caesar adlatis suos facit certiores eosque ad dimicandum animo confirmat. Postero die luce prima movet castra et circiter milia passuum quattuor progressus trans vallem et rivum multitudinem hostium conspicatur. Erat magni periculi res tantulis copiis iniquo loco dimicare; tum, quoniam obsidione liberatum Ciceronem sciebat, aequo animo remittendum de celeritate existimabat: consedit et quam aequissimo loco potest castra communit atque haec, etsi erant exigua per se vix hominum milium septem praesertim nullis cum impedimentis, tamen angustiis viarum quam maxime potest contrahit, eo consilio, ut in summam contemptionem hostibus veniat. Interim speculatoribus in omnes partes dimissis explorat quo commodissime itinere vallem transire possit. 49. The Gauls, having discovered the matter through their scouts, abandon the blockade, and march towards Caesar with all their forces: these were about 60,000 armed men. Cicero, an opportunity being now afforded, again begs of that Vertico, the Gaul, whom we mentioned above, to convey back a letter to Caesar; he advises him to perform his journey warily; he writes in the letter that the enemy had departed and had turned their entire force against him. When this letter was brought to him about the middle of the night, Caesar apprises his soldiers of its contents, and inspires them with courage for fighting: the following day, at the dawn, he moves his camp, and, having proceeded four miles, he espies the forces of the enemy on the other side of a considerable valley and rivulet. It was an affair of great danger to fight with such large forces in a disadvantageous situation. For the present, therefore, inasmuch as he knew that Cicero was released from the blockade, and thought that he might, on that account, relax his speed, he halted there and fortifies a camp in the most favourable position he can. And this, though it was small in itself, [there being] scarcely 7000 men, and these too without baggage, still by the narrowness of the passages, he contracts as much as he can, with this object, that he may come into the greatest contempt with the enemy. In the meanwhile, scouts having been sent in all directions, he examines by what most convenient path he might cross the valley.
50. Eo die parvulis equestribus proeliis ad aquam factis utrique sese suo loco continent: Galli, quod ampliores copias, quae nondum convenerant, exspectabant; Caesar, si forte timoris simulatione hostes in suum locum elicere posset, ut citra vallem pro castris proelio contenderet, si id efficere non posset, ut exploratis itineribus minore cum periculo vallem rivumque transiret. Prima luce hostium equitatus ad castra accredit proeliumque cum nostris equitibus committit. Caesar consulto equites cedere seque in castra recipere iubet, simul es omnibus partibus castra altiore vallo muniri portasque obstrui atque in his administrandis rebus quam maxime concursari et cum simulatione agi timoris iubet. 50. That day, slight skirmishes of cavalry having taken place near the river, both armies kept in their own positions: the Gauls, because they were awaiting larger forces which had not then arrived; Caesar, [to see] if perchance by pretence of fear he could allure the enemy towards his position, so that he might engage in battle, in front of his camp, on this side of the valley; if he could not accomplish this, that, having inquired about the passes, he might cross the valley and the river with the less hazard. At day-break the cavalry of the enemy approaches to the camp and joins battle with our horse. Caesar orders the horse to give way purposely, and retreat to the camp: at the same time he orders the camp to be fortified with a higher rampart in all directions, the gates to be barricaded, and in executing these things as much confusion to be shown as possible, and to perform them under the pretence of fear.
51. Quibus omnibus rebus hostes invitati copias traducunt aciemque iniquo loco constituunt, nostris vero etiam de vallo deductis propius accedunt et tela intra munitionem ex omnibus partibus coniciunt praeconibusque circummissis pronuntiari iubent, seu quis Gallus seu Romanus velit ante horam tertiam ad se transire, sine periculo licere; post id tempus non fore potestatem: ac sic nostros contempserunt, ut obstructis in speciem portis singulis ordinibus caespitum, quod ea non posse introrumpere videbantur, alii vallum manu scindere, alii fossas complere inciperent. Tum Caesar omnibus portis eruptione facta equitatuque emisso celeriter hostes in fugam dat, sic uti omnino pugnandi causa resisteret nemo, magnumque ex eis numerum occidit atque omnes armis exuit. 51. Induced by all these things the enemy lead over their forces and draw up their line in a disadvantageous position; and as our men also had been led down from the ramparts, they approach nearer, and throw their weapons into the fortification from all sides, and sending heralds round, order it to be proclaimed that, if "any, either Gaul or Roman, was willing to go over to them before the third hour, it was permitted; after that time there would not be permission"; and so much did they disregard our men, that the gates having been blocked up with single rows of turf as a mere appearance, because they did not seem able to burst in that way, some began to pull down the rampart with their hands, others to fill up the trenches. Then Caesar, making a sally from all the gates, and sending out the cavalry, soon puts the enemy to flight, so that no one at all stood his ground with the intention of fighting; and he slew a great number of them, and deprived all of their arms.
52. Longius prosequi veritus, quod silvae paludesque intercedebant neque etiam parvulo detrimento illorum locum relinqui videbat, omnibus suis incolumibus copiis eodem die ad Ciceronem pervenit. Institutas turres, testudines munitionesque hostium admiratur; legione producta cognoscit non decimum quemque esse reliquum militem sine vulnere: ex his omnibus iudicat rebus, quanto cum periculo et quanta cum virtute res sint administratae. Ciceronem pro eius merito leg,ionemque collaudat; centuriones singillatim tribunosquc militum appellat, quorum egregiam fuisse virtutem testimonio Ciceronis cognoverat. De casu Sabini et Cottae certius ex captivis cognoscit. Postero die contione habita rem gestam proponit, milites consolatur et confirmat: quod detrimentum culpa et temeritate legati sit acceptum, hoc aequiore animo ferendum docet, quod beneficio deorum immortalium et virtute eorum expiato incommode neque hostibus diutina laetatio neque ipsis longior dolor relinquatur. 52. Caesar, fearing to pursue them very far, because woods and morasses intervened, and also [because] he saw that they suffered no small loss in abandoning their position, reaches Cicero the same day with all his forces safe. He witnesses with surprise the towers, mantlets, and [other] fortifications belonging to the enemy: the legion having been drawn out, he finds that even every tenth soldier had not escaped without wounds. From all these things he judges with what danger and with what great courage matters had been conducted; he commends Cicero according to his desert and likewise the legion; he addresses individually the centurions and the tribunes of the soldiers, whose valour he had discovered to have been signal. He receives information of the death of Sabinus and Cotta from the prisoners. An assembly being held the following day, he states the occurrence; he consoles and encourages the soldiers; he suggests that the disaster, which had been occasioned by the misconduct and rashness of his lieutenant, should be borne with a patient mind, because by the favour of the immortal gods and their own valour, neither was lasting joy left to the enemy, nor very lasting grief to them.
53. Interim ad Labienum per Remos incredibili celeritate de Victoria Caesaris fama perfertur, ut, cum ab hibernis Ciceronis milia passuum abesset circiter LX, eoque post horam nonam diei Caesar pervenisset, ante mediam noctem ad portas castrorum clamor oreretur, quo clamore significatio victoriae gratulatioque ab Remis Labieno fieret. Hac fama ad Treveros perlata Indutiomarus, qui postero die castra Labieni oppugnare decreverat, noctu profugit copiasque omnes in Treveros reducit. Caesar Fabium cum sua legione remittit in hiberna, ipse cum tribus legionibus circum Samarobrivam trinis hibernis hiemare constituit et, quod tanti motus Galliae exstiterant, totam hiemem ipse ad exercitum manere decrevit. Nam illo incommodo de Sabini morte perlato omnes fere Galliae civitates de bello consultabant, nuntios legationesque in omnes partes dimittebant et quid reliqui consili caperent atque unde initium belli fieret explorabant nocturnaque in locis desertis concilia habebant. Neque ullum fere totius hiemis tempus sine sollicitudine Caesaris intercessit, quin aliquem de consiliis ac motu Gallorum nuntium acciperet. In his ab Lucio Roscio, quem legioni tertiae decimae praefecerat, certior factus est magnas Gallorum copias earum civitatum, quae Armoricae appellantur, oppugnandi sui causa convenisse neque longius milia passuum octo ab hibernis suis afuisse, sed nuntio allato de victoria Caesaris discessisse, adeo ut fugae similis discessus videretur. 53. In the meanwhile the report respecting the victory of Caesar is conveyed to Labienus through the country of the Remi with incredible speed, so that, though he was about sixty miles distant from the winter-quarter of Cicero, and Caesar had arrived there after the ninth hour, before midnight a shout arose at the gates of the camp, by which shout an indication of the victory and a congratulation on the part of the Remi were given to Labienus. This report having been carried to the Treviri, Indutiormarus, who had resolved to attack the camp of Labienus the following day, flies by night and leads back all his forces into the country of the Treviri. Caesar sends back Fabius with his legion to his winter-quarters; he himself determines to winter with three legions near Samarobriva in three different quarters, and, because such great commotions had arisen in Gaul, he resolved to remain during the whole winter with the army himself. For the disaster respecting the death of Sabinus having been circulated among them, almost all the states of Gaul were deliberating about war, sending messengers and embassies into all quarters, inquiring what further measure they should take, and holding councils by night in secluded places. Nor did any period of the whole winter pass over without fresh anxiety to Caesar, or without his receiving some intelligence respecting the meetings and commotions of the Gauls. Among these, he is informed by L. Roscius, the lieutenant whom he had placed over the thirteenth legion, that large forces of those states of the Gauls, which are called the Armoricae, had assembled for the purpose of attacking him and were not more than eight miles distant; but intelligence respecting the victory of Caesar being carried [to them], had retreated in such a manner that their departure appeared like a flight.
54. At Caesar principibus cuiusque civitatis ad se evocatis alias territando, cum se scire quae fierent denuntiaret, alias cohortando magnam partem Galliae in offiicio tenuit. Tamen Senones, quae est civitas in primis firma et magnae inter Gallos auctoritatis, Cavarinum, quem Caesar apud eos regem constituerat, cuius frater Moritasgus adventu in Galliam Caesaris cuiusque maiores regnum obtinuerant, interficere publico consilio conati, cum ille praesensisset ac profugisset, usque ad fines insecuti regno domoque expulerunt et, missis ad Caesarem satisfaciendi causa legatis, cum is omnem ad se senatum venire iussisset, dicto audientes non fuerunt. Tantum apud homines barbarous valuit esse aliquos repertos principes inferendi belli tantamque omnibus voluntatum commutationem attulit, ut praeter Aeduos et Remos, quos praecipuo semper honore Caesar habuit, alteros pro vetere ac perpetua erga populum Romanum fide, alteros pro recentibus Gallici belli officiis, nulla fere civitas fuerit non suspecta nobis. Idque adeo haud scio mirandumne sit, cum compluribus aliis de causis, tum maxime quod ei, qui virtute belli omnibus gentibus praeferebantur, tantum se eius opinionis deperdidisse ut a populo Romano imperia perferrent gravissime dolebant. 54. But Caesar, having summoned to him the principal persons of each state, in one case by alarming them, since he declared that he knew what was going on, and in another case by encouraging them, retained a great part of Gaul in its allegiance. The Senones, however, which is a state eminently powerful and one of great influence among the Gauls, attempting by general design to slay Cavarinus whom Caesar had created king among them (whose brother, Moritasgus, had held the sovereignty at the period of the arrival of Caesar in Gaul, and whose ancestors had also previously held it) when he discovered their plot and fled, pursued him even to the frontiers [of the state], and drove him from his kingdom and his home; and, after having sent ambassadors to Caesar for the purpose of concluding a peace, when he ordered all their senate to come to him, did not obey that command. So far did it operate among those barbarian people, that there were found some to be the first to wage war; and so great a change of inclinations did it produce in all, that except the Aedui and the Remi, whom Caesar had always held in especial honour, the one people for their long standing and uniform fidelity towards the Roman people, the other for their late service in the Gallic war, there was scarcely a state which was not suspected by us. And I do not know whether that ought much to be wondered at, as well for several other reasons, as particularly because they who ranked above all nations for prowess in war, most keenly regretted that they had lost so much of that reputation as to submit to commands from the Roman people.
55. Treveri vero atque Indutiomarus totius hiemis nullum tempus intermiserunt, quin trans Rhenum legatos mitterent, civitates sollicitarent, pecunias pollicerentur, magna parte exercitus nostril interfecta multo minorem superesse dicerent partem. Neque tamen ulli civitati Germanorum persuaderi potuit, ut Rhenum transiret, cum se bis expertos dicerent, Ariovisti bello et Tencterorum transitu: non esse amplius fortunam temptaturos. Hac spe lapsus Indutiomarus nihilo minus copias cogere, exercere, a finitimis equos parare, exules damnatosque tota Gallia magnis praemiis ad se allicere coepit. Ac tantam sibi iam his rebus in Gallia auctoritatem comparaverat ut undique ad eum legationes concurrerent, gratiam atque amicitiam publice privatimque peterent. 55. But the Treviri and Indutiomarus let no part of the entire winter pass without sending ambassadors across the Rhine, importuning the states, promising money, and asserting that, as a large portion of our army had been cut off, a much smaller portion remained. However, none of the German states could be induced to cross the Rhine, since "they had twice essayed it," they said, "in the war with Ariovistus and in the passage of the Tenchtheri there; that fortune was not to be tempted any more." Indutiomarus disappointed in this expectation, nevertheless began to raise troops, and discipline them, and procure horses from the neighbouring people and allure to him by great rewards the outlaws and convicts throughout Gaul. And such great influence had he already acquired for himself in Gaul by these means, that embassies were flocking to him in all directions, and seeking, publicly and privately, his favour and friendship.
56. Vbi intellexit ultro ad se veniri, altera ex parte Senones Carnutesque conscientia facinoris instigari, altera Nervios Aduatucosque bellum Romanis parare, neque sibi voluntariorum copias defore, si ex finibus suis progredi coepisset, armatum concilium indicit. Hoc more Gallorum est initium belli, quo lege communi omnes puberes armati convenire consuerunt; qui ex eis novissimus convenit, in conspectu multitudinis omnibus cruciatibus affectus necatur. In eo concilio Cingetorigem, alterius principem factionis, generum suum, quem supra demonstravimus Caesaris secutum fidem ab eo non discessisse, hostem iudicat bonaque eius publicat. His rebus confectis, in concilio pronuntiat arcessitum se a Senonibus et Carnutibus aliisque compluribus Galliae civitatibus; huc iturum per fines Remorum eorumque agros popula turum ac, priusquam id faciat, castra Labieni oppugnaturum. Quae fieri velit praecipit. 56. When he perceived that they were coming to him voluntarily; that on the one side the Senones and the Carnutes were stimulated by their consciousness of guilt, on the other side the Nervii and the Aduatuci were preparing war against the Romans, and that forces of volunteers would not be wanting to him if he began to advance from his own territories, he proclaims an armed council (this according to the custom of the Gauls is the commencement of war) at which, by a common law, all the youth were wont to assemble in arms; whoever of them comes last is killed in the sight of the whole assembly after being racked with every torture. In that council he declares Cingetorix, the leader of the other faction, his own son-in-law (whom we have above mentioned, as having embraced the protection of Caesar, and never having deserted him) an enemy and confiscates his property. When these things were finished, he asserts in the council that he, invited by the Senones and the Carnutes, and several other states of Gaul, was about to march thither through the territories of the Remi, devastate their lands, and attack the camp of Labienus: before he does that, he informs them of what he desires to be done.
57. Labienus, cum et loci natura et manu munitissumis castris sese teneret, de suo ac legionis periculo nihil timebat; ne quam occasionem rei bene gerendae dimitteret, cogitabat. Itaque a Cingetorige atque eius propinquis oratione Indutiomari cognita, quam in concilio habuerat, nuntios mittit ad finitimas civitates equitesque undique evocat: his certum diem conveniendi dicit. Interim prope cotidie cum omni equitatu Indutiomarus sub castris eius vagabatur, alias ut situm castrorum cognosceret, alias colloquendi aut territandi causa: equites plerumque omnes tela intra vallum coniciebant. Labienus suos intra munitionem continebat timorisque opinionem, quibuscumque poterat rebus, augebat. 57. Labienus, since he was confining himself within a camp strongly fortified by the nature of the ground and by art, had no apprehensions as to his own and the legion's danger, but was devising that he might throw away no opportunity of conducting the war successfully. Accordingly, the speech of Indutiomarus, which he had delivered in the council, having been made known [to him] by Cingetorix and his allies, he sends messengers to the neighbouring states and summons horse from all quarters: he appoints to them a fixed day for assembling. In the meantime, Indutiomarus, with all his cavalry, nearly every day used to parade close to his [Labienus's] camp; at one time, that he might inform himself of the situation of the camp; at another time, for the purpose of conferring with or of intimidating him. Labienus confined his men within the fortifications and promoted the enemy's belief of his fear by whatever methods he could.
58. Cum maiore in dies contemptione Indutiomarus ad castra accederet, nocte una intromissis equitibus omnium finitimarum civitatum quos arcessendos curaverat, tanta diligentia omnes suos custodiis intra castra continuit, ut nulla ratione ea res enuntiari aut ad Treveros perferri posset. Interim ex consuetudine cotidiana Indutiomarus ad castra accedit atque ibi magnam partem diei consumit; equites tela coniciunt et magna cum contumelia verborum nostros ad pugnam evocant. Nullo ab nostris dato responso, ubi visum est, sub vesperum dispersi ac dissipati discedunt. Subito Labienus duabus portis omnem equitatum emittit; praecipit atque interdicit, proterritis hostibus atque in fugam coniectis (quod fore, sicut accidit, videbat) unum omnes peterent Indutiomarum, neu quis quem prius vulneret, quam illum interfectum viderit, quod mora reliquorum spatium nactum illum effugere nolebat; magna proponit eis qui occiderint praemia; summittit cohortes equitibus subsidio. Comprobat hominis consilium fortuna, et cum unum omnes peterent, in ipso fluminis vado deprehensus Indutiomarus interficitur, caputque eius refertur in castra: redeuntes equites quos possunt consectantur atque occidunt. Hac re cognita omnes Eburonum et Nerviorum quae convenerant copiae discedunt, pauloque habuit post id factum Caesar quietiorem Galliam. 58. Since Indutiomarus was daily advancing up to the camp with greater defiance, all the cavalry of the neighbouring states which he [Labienus] had taken care to have sent for, having been admitted in one night, he confined all his men within the camp by guards with such great strictness, that that fact could by no means be reported or carried to the Treviri. In the meanwhile Indutiomarus, according to his daily practice, advances up to the camp and spends a great part of the day there: his horse cast their weapons, and with very insulting language call out our men to battle. No reply being given by our men, the enemy when they thought proper, depart towards evening in a disorderly and scattered manner, Labienus unexpectedly sends out all the cavalry by two gates; he gives this command and prohibition, that, when the enemy should be terrified and put to flight (which he foresaw would happen, as it did), they should all make for Indutiomarus, and no one wound any man before he should have seen him slain, because he was unwilling that he should escape, in consequence of gaining time by the delay [occasioned by the pursuit] of the rest. He offers great rewards for those who should kill him: he sends up the cohorts as a relief to the horse. The issue justifies the policy of the man, and, since all aimed at one, Indutiomarus is slain, having been overtaken at the very ford of the river, and his head is carried to the camp: the horse, when returning, pursue and slay all whom they can. This affair having been known, all the forces of the Eburones and the Nervii which had assembled, depart; and for a short time after this action, Caesar was less harassed in the government of Gaul.