Home Literature Caesar: De Bello Gallico - commentarius secundusCaesar: De Bello Gallico - commentarius primus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius primus - Latin - German
Caesar: De Bello Gallico - commentarius secundus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius secundus - Latin - German
Caesar: De Bello Gallico - commentarius tertius - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius quartus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius quintus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius sextus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius septimus - Latin - English
Caesar: De Bello Gallico - commentarius octavus - Latin - English

Caesar: De Bello Gallico - commentarius secundus

1. Cum esset Caesar in citeriore Gallia [in hibernis], ita uti supra demonstravimus, crebri ad eum rumores adferebantur litterisque item Labieni certior fiebat omnes Belgas, quam tertiam esse Galliae partem dixeramus, contra populum Romanum coniurare obsidesque inter se dare. Coniurandi has esse causas: primum quod vererentur ne, omni pacata Gallia, ad eos exercitus noster adduceretur; deinde quod ab non nullis Gallis sollicitarentur, partim qui, ut Germanos diutius in Gallia versari noluerant, ita populi Romani exercitum hiemare atque inveterascere in Gallia moleste ferebant, partim qui mobilitate et levitate animi novis imperiis studebant; ab non nullis etiam quod in Gallia a potentioribus atque iis qui ad conducendos homines facultates habebant vulgo regna occupabantur; qui minus facile eam rem imperio nostro consequi poterant. 1. While Caesar was in winter quarters in Hither Gaul, as we have shown above, frequent reports were brought to him, and he was also informed by letters from Labienus, that all the Belgae, who we have said are a third part of Gaul, were entering into a confederacy against the Roman people, and giving hostages to one another; that the reasons of the confederacy were these - first, because they feared that, after all [Celtic] Gaul was subdued, our army would be led against them; secondly, because they were instigated by several of the Gauls; some of whom as [on the one hand] they had been unwilling that the Germans should remain any longer in Gaul, so [on the other] they were dissatisfied that the army of the Roman people should pass the winter in it, and settle there; and others of them, from a natural instability and fickleness of disposition, were anxious for a revolution; [the Belgae were instigated] by several, also, because the government in Gaul was generally seized upon by the more powerful persons and by those who had the means of hiring troops, and they could less easily effect this object under our dominion.
2. His nuntiis litterisque commotus Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit et inita aestate in ulteriorem Galliam qui deduceret Q. Pedium legatum misit. Ipse, cum primum pabuli copia esse inciperet, ad exercitum venit. Dat negotium Senonibus reliquisque Gallis qui finitimi Belgis erant uti ea quae apud eos gerantur cognoscant seque de his rebus certiorem faciant. Hi constanter omnes nuntiaverunt manus cogi, exercitum in unum locum conduci. Tum vero dubitandum non existimavit quin ad eos proficisceretur. Re frumentaria provisa castra movet diebusque circiter XV ad fines Belgarum pervenit. 2. Alarmed by these tidings and letters, Caesar levied two new legions in Hither Gaul, and, at the beginning of summer, sent Q. Pedius, his lieutenant, to conduct them further into Gaul. He, himself, as soon as there began to be plenty of forage, came to the army. He gives a commission to the Senones and the other Gauls who were neighbors of the Belgae, to learn what is going on among them [i.e. the Belgae], and inform him of these matters. These all uniformly reported that troops were being raised, and that an army was being collected in one place. Then, indeed, he thought that he ought not to hesitate about proceeding toward them, and having provided supplies, moves his camp, and in about fifteen days arrives at the territories of the Belgae.
3. Eo cum de improviso celeriusque omnium opinione venisset, Remi, qui proximi Galliae ex Belgis sunt, ad eum legatos Iccium et Andebrogium, primos civitatis, miserunt, qui dicerent se suaque omnia in fidem atque potestatem populi Romani permittere, neque se cum reliquis Belgis consensisse neque contra populum Romanum coniurasse, paratosque esse et obsides dare et imperata facere et oppidis recipere et frumento ceterisque rebus iuvare; reliquos omnes Belgas in armis esse, Germanosque qui cis Rhenum incolant sese cum his coniunxisse, tantumque esse eorum omnium furorem ut ne Suessiones quidem, fratres consanguineosque suos, qui eodem iure et isdem legibus utantur, unum imperium unumque magistratum cum ipsis habeant, deterrere potuelint quin cum iis consentirent. 3. As he arrived there unexpectedly and sooner than any one anticipated, the Remi, who are the nearest of the Belgae to [Celtic] Gaul, sent to him Iccius and Antebrogius, [two of] the principal persons of the state, as their embassadors: to tell him that they surrendered themselves and all their possessions to the protection and disposal of the Roman people: and that they had neither combined with the rest of the Belgae, nor entered into any confederacy against the Roman people: and were prepared to give hostages, to obey his commands, to receive him into their towns, and to aid him with corn and other things; that all the rest of the Belgae were in arms; and that the Germans, who dwell on this side of the Rhine, had joined themselves to them; and that so great was the infatuation of them all, that they could not restrain even the Suessiones, their own brethren and kinsmen, who enjoy the same rights, and the, same laws, and who have one government and one magistracy [in common] with themselves, from uniting with them.
4. Cum ab iis quaereret quae civitates quantaeque in armis essent et quid in bello possent, sic reperiebat: plerosque Belgos esse ortos a Germanis Rhenumque antiquitus traductos propter loci fertilitatem ibi consedisse Gallosque qui ea loca incolerent expulisse, solosque esse qui, partum nostrorum memoria omni Gallia vexata, Teutonos Cimbrosque intra suos fines ingredi prohibuerint; qua ex re fieri uti earum rerum memoria magnam sibi auctoritatem Illagnosque spiritus in re militari sumerent. De numero eorum omnia se habere explorata Remi dicebant, propterea quod propinquitatibus adfinitatibus quo coniuncti quantam quisque multitudinem in communi Belgarum concilio ad id bellum pollicitus sit cognoverint.Plurimum inter eos Bellovacos et virtute et auctoritate et hominum numero valere: hos posse conficere armata milia centum, pollicitos ex eo numero electa milia LX totiusque belli imperium sibi postulare. Suessiones suos esse finitimos; fines latissimos teracissimosque agros possidere. Apud eos fuisse regem nostra etiam memoria Diviciacum, totius Galliae potentissimum, qui cum magnae partis harum regionum, tum etiam Britanniae imperium obtinuerit; nunc esse regem Galbam: ad hunc propter iustitiam prudentiamque summam totius belli omnium voluntate deferri; oppida habere numero XII, polliceri milia armata L; totidem Nervios, qui maxime feri inter ipsos habeantur longissimeque absint; XV milia Atrebates, Ambianos X milia, Morinos XXV milia, Menapios VII milia, Caletos X milia, Veliocasses et Viromanduos totidem, Atuatucos XVIIII milia; Condrusos, Eburones, Caerosos, Paemanos, qui uno nomine Germani appellantur, arbitrari ad XL milia. 4. When Caesar inquired of them what states were in arms, how powerful they were, and what they could do, in war, he received the following information: that the greater part of the Belgae were sprung, from the Germans, and that having crossed the Rhine at an early period, they had settled there, on account of the fertility of the country, and had driven out the Gauls who inhabited those regions; and that they were the only people who, in the memory of our fathers, when all Gaul was overrun, had prevented the Teutones and the Cimbri from entering their territories; the effect of which was, that, from the recollection of those events, they assumed to themselves great authority and haughtiness in military matters. The Remi said, that they had known accurately every thing respecting their number, because being united to them by neighborhood and by alliances, they had learned what number each state had in the general council of the Belgae promised for that war. That the Bellovaci were the most powerful among them in valor, influence, and the number of men; that these could muster 100,000 armed men, [and had] promised 60,000 picked men out of that number, and demanded for themselves the command of the whole war. That the Suessiones were their nearest neighbors and possessed a very extensive and fertile country; that among them, even in our own memory, Divitiacus, the most powerful man of all Gaul, had been king; who had held the government of a great part of these regions, as well as of Britain; that their king at present was Galba; that the direction of the whole war was conferred by the consent of all, upon him, on account of his integrity and prudence; that they had twelve towns; that they had promised 50,000 armed men; and that the Nervii, who are reckoned the most warlike among them, and are situated at a very great distance, [had promised] as many; the Atrebates 15,000; the Ambiani, 10,000; the Morini, 25,000; the Menapii, 9,000; the Caleti, 10,000; the Velocasses and the Veromandui as many; the Aduatuci 19,000; that the Condrusi, the Eburones, the Caeraesi, the Paemani, who are called by the common name of Germans [had promised], they thought, to the number of 40,000.
5. Caesar Remos cohortatus liberaliterque oratione prosecutus omnem senatum ad se convenire principumque liberos obsides ad se adduci iussit. Quae omnia ab his diligenter ad diem facta sunt. Ipse Diviciacum Haeduum magnopere cohortatus docet quanto opere rei publicae comnlunisque salutis intersit manus hostium distineri, ne cum tanta multitudine uno tempore confligendum sit. Id fieri posse, si suas copias Haedui in fines Bellovacorum introduxerint et eorum agros populari coeperint. His [datis] mandatis eum a se dimittit. Postquam omnes Belgarum copias in unum locum coactas ad se venire vidit neque iam longe abesse ab iis quos miserat exploratoribus et ab Remis cognovit, flumen Axonam, quod est in extremis Remorum finibus, exercitum traducere maturavit atque ibi castra posuit. Quae res et latus ullum castrorum ripis fluminis muniebat et post eum quae erant tuta ab hostibus reddebat et commeatus ab Remis reliquisque civitatibus ut sine periculo ad eum portari possent efficiebat. In eo flumine pons erat. Ibi praesidium ponit et in altera parte fluminis Q. Titurium Sabinum legatum cum sex cohortibus relinquit; castra in altitudinem pedum XII vallo fossaque duodeviginti pedum muniri iubet. 5. Caesar, having encouraged the Remi, and addressed them courteously, ordered the whole senate to assemble before him, and the children of their chief men to be brought to him as hostages; all which commands they punctually performed by the day [appointed]. He, addressing himself to Divitiacus, the Aeduan, with great earnestness, points out how much it concerns the republic and their common security, that the forces of the enemy should be divided, so that it might not be necessary to engage with so large a number at one time. [He asserts] that this might be affected if the Aedui would lead their forces into the territories of the Bellovaci, and begin to lay waste their country. With these instructions he dismissed him from his presence. After he perceived that all the forces of the Belgae, which had been collected in one place, were approaching toward him, and learned from the scouts whom he had sent out, and [also] from the Remi, that they were then not far distant, he hastened to lead his army over the Aisne, which is on the borders of the Remi, and there pitched his camp. This position fortified one side of his camp by the banks of the river, rendered the country which lay in his rear secure from the enemy, and furthermore insured that provisions might without danger be brought to him by the Remi and the rest of the states. Over that river was a bridge: there he places a guard; and on the other side of the river he leaves Q. Titurius Sabinus, his lieutenant, with six cohorts. He orders him to fortify a camp with a rampart twelve feet in height, and a trench eighteen feet in breadth.
6. Ab his castris oppidum Remorum nomine Bibrax aberat milia passuum VIII. Id ex itinere magno impetu Belgae oppugnare coeperunt. Aegre eo die sustentatum est. Gallorum eadem atque Belgarum oppugnatio est haec: ubi circumiecta multitudine hominum totis moenibus undique in murum lapides iaci coepti sunt murusque defensoribus nudatus est, testudine facta portas succedunt murumque subruunt. Quod tum facile fiebat. Nam cum tanta multitudo lapides ac tela %coicerent%, in muro consistendi potestas erat nulli. Cum finem oppugnandi nox fecisset, Iccius Remus, summa nobilitate et gratia inter suos, qui tum oppido praeerat, unus ex iis qui legati de pace ad Caesarem venerant, nuntium ad eum mittit, nisi subsidium sibi submittatur, sese diutius sustinere non posse. 6. There was a town of the Remi, by name Bibrax, eight miles distant from this camp. This the Belgae on their march began to attack with great vigor. [The assault] was with difficulty sustained for that day. The Gauls' mode of besieging is the same as that of the Belgae: when after having drawn a large number of men around the whole of the fortifications, stones have begun to be cast against the wall on all sides, and the wall has been stripped of its defenders, [then], forming a testudo, they advance to the gates and undermine the wall: which was easily effected on this occasion; for while so large a number were casting stones and darts, no one was able to maintain his position upon the wall. When night had put an end to the assault, Iccius, who was then in command of the town, one of the Remi, a man of the highest rank and influence among his people, and one of those who had come to Caesar as embassador [to sue] for peace, sends messengers to him, [to report] "That, unless assistance were sent to him he could not hold out any longer."
7. Eo de media nocte Caesar isdem ducibus usus qui nuntii ab Iccio venerant, Numidas et Cretas sagittarios et funditores Baleares subsidio oppidanis mittit; quorum adventu et Remis cum spe delensionis stadium propugnandi accessit et hostibus eadem de causa spes potiundi oppidi discessit. Itaque paulisper apud oppidum morati agrosque Remorum depopulati, omnibus vicis aedificiisque quo adire potuerant incensis, ad castra Caesaris omnibus copiis contenderunt et a milibus passuum minus duobus castra posuerunt; quae castra, ut fumo atque ignibus significabatur, amplius milibus passuum VIII latitudinem patebant. 7. Thither, immediately after midnight, Caesar, using as guides the same persons who had come to him as messengers from Iccius, sends some Numidian and Cretan archers, and some Balearian slingers as a relief to the towns-people, by whose arrival both a desire to resist together with the hope of [making good their] defense, was infused into the Remi, and, for the same reason, the hope of gaining the town, abandoned the enemy. Therefore, after staying a short time before the town, and laying waste the country of the Remi, when all the villages and buildings which they could approach had been burned, they hastened with all their forces to the camp of Caesar, and encamped within less than two miles [of it]; and their camp, as was indicated by the smoke and fires, extended more than eight miles in breadth.
8. Caesar primo et propter multitudinem hostium et propter eximiam opinionem virtutis proelio supersedere statuit; cotidie tamen equestribus proeliis quid hostis virtute posset et quid nostri auderent periclitabatur. Ubi nostros non esse inferiores intellexit, loco pro castris ad aciem instruendam natura oportuno atque idoneo, quod is collis ubi castra posita erant paululum ex planitie editus tantum adversus in latitudinem patebat quantum loci acies instructa occupare poterat, atque ex utraque parte lateris deiectus habebat et in fronte leniter fastigatus paulatim ad planitiem redibat, ab utroque latere eius collis transversam fossam obduxit circiter passuum CCCC et ad extremas fossas castellan constituit ibique tormenta conlocavit, ne, cum aciem instruxisset, hostes, quod tantum multitudine poterant, ab lateribus pugnantes suos circumvenire possent. Hoc facto, duabus legionibus quas proxime conscripserat in castris relictis ut, si quo opus esset, subsidio duci possent, reliquas VI legiones pro castris in acie constituit. Hostes item suas copias ex castris eductas instruxerunt. 8. Caesar at first determined to decline a battle, as well on account of the great number of the enemy as their distinguished reputation for valor: daily, however, in cavalry actions, he strove to ascertain by frequent trials, what the enemy could effect by their prowess and what our men would dare. When he perceived that our men were not inferior, as the place before the camp was naturally convenient and suitable for marshaling an army (since the hill where the camp was pitched, rising gradually from the plain, extended forward in breadth as far as the space which the marshaled army could occupy, and had steep declines of its side in either direction, and gently sloping in front gradually sank to the plain); on either side of that hill he drew a cross trench of about four hundred paces, and at the extremities of that trench built forts, and placed there his military engines, lest, after he had marshaled his army, the enemy, since they were so powerful in point of number, should be able to surround his men in the flank, while fighting. After doing this, and leaving in the camp the two legions which he had last raised, that, if there should be any occasion, they might be brought as a reserve, he formed the other six legions in order of battle before the camp. The enemy, likewise, had drawn up their forces which they had brought out of the camp.
9. Palus erat non magna inter nostrum atque hostium exercitum. Hanc si nostri transirent hostes expectabant; nostri autem, si ab illis initium transeundi fieret, ut impeditos adgrederentur parati in armis erant. Interim proelio equestri inter duas acies contendebatur. Ubi neutri transeundi initium faciunt, secundiore equitum proelio nostris Caesar suos in castra reduxit. Hostes protinus ex eo loco ad flumen Axonam contenderunt, quod esse post nostra castra demonstratum est. Ibi vadis repertis partem suarum copiarum traducere conati sunt eo consilio ut, si possent, castellum, cui praeerat Q. Titurius legatus, expugnarent pontemque interscinderent, si minus potuissent, agros Remorum popularentur, qui magno nobis usui ad bellum gerendum erant, commeatuque nostros prohiberent. 9. There was a marsh of no great extent between our army and that of the enemy. The latter were waiting to see if our men would pass this; our men, also, were ready in arms to attack them while disordered, if the first attempt to pass should be made by them. In the mean time battle was commenced between the two armies by a cavalry action. When neither army began to pass the marsh, Caesar, upon the skirmishes of the horse [proving] favorable to our men, led back his forces into the camp. The enemy immediately hastened from that place to the river Aisne, which it has been; stated was behind our camp. Finding a ford there, they endeavored to lead a part of their forces over it; with the design, that, if they could, they might carry by storm the fort which Q. Titurius, Caesar's lieutenant, commanded, and might cut off the bridge; but, if they could not do that, they should lay waste the lands of the Remi, which were of great use to us in carrying on the war, and might hinder our men from foraging.
10. [Caesar] certior factus ab Titurio onlnem equitatum et levis armaturae Numidas, funditores sagittariosque pontem traducit atque ad eos contendit. Acriter in eo loco pugnatum est. Hostes impeditos nostri in flumine adgressi magnum eorum numerum occiderunt; per eorum corpora reliquos audacissime transire conantes multitudine telorum reppulerunt primosque, qui transierant, equitatu circumventos interfecerunt. Hostes, ubi et de expugnando oppido et de flumine transeundo spem se fefellisse intellexerunt neque nostros in locum iniquiorum progredi pugnandi causa viderunt atque ipsos res frumentaria deficere coepit, concilio convocato constituerunt optimum esse domum suam quemque reverti, et quorum in fines primum Romani exercitum introduxissent, ad eos defendendos undique convenirent, ut potius in suis quam in alienis finibus decertarent et domesticis copiis rei frumentariae uterentur. Ad eam sententiam cum reliquis causis haec quoque ratio eos deduxit, quod Diviciacum atque Haeduos finibus Bellovacorum adpropinquare cognoverant. His persuaderi ut diutius morarentur neque suis auxilium terrent non poterat. 10. Caesar, being apprized of this by Titurius, leads all his cavalry and light-armed Numidians, slingers and archers, over the bridge, and hastens toward them. There was a severe struggle in that place. Our men, attacking in the river the disordered enemy, slew a great part of them. By the immense number of their missiles they drove back the rest, who, in a most courageous manner were attempting to pass over their bodies, and surrounded with their cavalry, and cut to pieces those who had first crossed the river. The enemy, when they perceived that their hopes had deceived them both with regard to their taking the town by storm and also their passing the river, and did not see our men advance to a more disadvantageous place for the purpose of fighting, and when provisions began to fail them, having called a council, determined that it was best for each to return to his country, and resolved to assemble from all quarters to defend those into whose territories the Romans should first march an army; that they might contend in their own rather than in a foreign country, and might enjoy the stores of provision which they possessed at home. Together with other causes, this consideration also led them to that resolution, viz: that they had learned that Divitiacus and the Aedui were approaching the territories of the Bellovaci. And it was impossible to persuade the latter to stay any longer, or to deter them from conveying succor to their own people.
11. Ea re constituta, secunda vigilia magno cum, strepitu ac tumultu castris egressi nullo certo ordine neque imperio, cum sibi quisque primum itineris locum peteret et domum pervenire properaret, fecerunt ut consimilis fugae profectio videretur. Hac re statim Caesar per speculatores cognita insidias veritus, quod qua de causa discederent nondum perspexerat, exercitum equitatumque castris continuit. Prima luce, confirmata re ab exploratoribus, omnem equitatum, qui novissimum agmen moraretur, praemisit. His Q. Pedium et L. Aurunculeium Cottam legatos praefecit; T. Labienum legatum cum legionibus tribus subsequi iussit. Hi novissimos adorti et multa milia passuum prosecuti magnam multitudinem eorum fugientium conciderunt, cum ab extremo agmine, ad quos ventum erat, consisterent fortiterque impetum nostrorum militum sustinerent, priores, quod abesse a periculo viderentur neque ulla necessitate neque imperio continerentur, exaudito clamore perturbatis ordinibus omnes in fuga sibi praesidium ponerent. Ita sine ullo periculo tantam eorum multitudinem nostri interfecerunt quantum fuit diei spatium; sub occasum solis sequi destiterunt seque in castra, ut erat imperatum, receperunt. 11. That matter being determined on, marching out of their camp at the second watch, with great noise and confusion, in no fixed order, nor under any command, since each sought for himself the foremost place in the journey, and hastened to reach home, they made their departure appear very like a flight. Caesar, immediately learning this through his scouts, [but] fearing an ambuscade, because he had not yet discovered for what reason they were departing, kept his army and cavalry within the camp. At daybreak, the intelligence having been confirmed by the scouts, he sent forward his cavalry to harass their rear; and gave the command of it to two of his lieutenants, Q. Pedius, and L. Aurunculeius Cotta. He ordered T. Labienus, another of his lieutenants, to follow them closely with three legions. These, attacking their rear, and pursuing them for many miles, slew a great number of them as they were fleeing; while those in the rear with whom they had come up, halted, and bravely sustained the attack of our soldiers; the van, because they appeared to be removed from danger, and were not restrained by any necessity or command, as soon as the noise was heard, broke their ranks, and, to a man, rested their safety in flight. Thus without any risk [to themselves] our men killed as great a number of them as the length of the day allowed; and at sunset desisted from the pursuit, and betook themselves into the camp, as they had been commanded.
12. Postridie eius diei Caesar, prius quam se hostes ex terrore ac fuga reciperent, in fines Suessionum, qui proximi Remis erant, exercitum duxit et magno itinere [confecto] ad oppidum Noviodunum contendit. Id ex itinere oppugnare conatus, quod vacuum ab defensoribus esse audiebat, propter latitudinem fossae murique altitudinem paucis defendentihus expugnare non potuit. Castris munitis vineas agere quaeque ad oppugnandum usui erant comparare coepit. Interim omnis ex fuga Suessionum multitude in oppidum proxima nocte convenit. Celeriter vineis ad oppidum actis, aggere iacto turribusque constitutis, magnitudine operum, quae neque viderant ante Galli neque audierant, et celeritate Romanorum permoti legatos ad Caesarem de deditione mittunt et petentibus Remis ut conservarentur impetrant. 12. On the day following, before the enemy could recover from their terror and flight, Caesar led his army into the territories of the Suessiones, which are next to the Remi, and having accomplished a long march, hastens to the town named Noviodunum. Having attempted to take it by storm on his march, because he heard that it was destitute of [sufficient] defenders, he was not able to carry it by assault, on account of the breadth of the ditch and the height of the wall, though few were defending it. Therefore, having fortified the camp, he began to bring up the vineae, and to provide whatever things were necessary for the storm. In the mean time the whole body of the Suessiones, after their flight, came the next night into the town. The vineae having been quickly brought up against the town, a mound thrown up, and towers built, the Gauls, amazed by the greatness of the works, such as they had neither seen nor heard of before, and struck also by the dispatch of the Romans, send embassadors to Caesar respecting a surrender, and succeed in consequence of the Remi requesting that they the Suessiones] might be spared.
13. Caesar, obsidibus acceptis primis civitatis atque ipsius Galbae Regis duobus filiis armisque omnibus ex oppido traditis, in deditionem Suessiones accipit exercitumque in Bellovacos ducit. Qui cum se suaque omnia in oppidum Bratuspantium contulissent atque ab eo oppido Caesar cum exercitu circiter milia passuum V abesset, omnes maiores natu ex oppido egressi manus ad Caesarem tendere et voce significare coeperunt sese in eius fidem ac potestatem venire neque contra populum Romanum armis contendere. Item, cum ad oppidum accessisset castraque ibi poneret, pueri mulieresque ex muro passis mallibus suo more pacem ab Romanis petierunt. 13. Caesar, having received as hostages the first men of the state, and even the two sons of king Galba himself; and all the arms in the town having been delivered up, admitted the Suessiones to a surrender, and led his army against the Bellovaci. Who, when they had conveyed themselves and all their possessions into the town Galled Bratuspantium, and Caesar with his army was about five miles distant from that town, all the old men, going out of the town, began to stretch out their hands to Caesar, and to intimate by their voice that they would throw themselves on his protection and power, nor would contend in arms against the Roman people. camp, the boys and the women from the wall, with outstretched hands, after their custom, begged peace from the Romans.
14. Pro his Diviciacus (nam post discessum Belgarum dimissis Haeduorum copiis ad Cum reverterat) facit verba: Bellovacos omni tempore in fide atque amicitia civitatis Haeduae fuisse; impulsos ab suis principibus, qui dicerent Haeduos a Caesare in servitutem redacto. omnes indignitates contumeliasque perferre, et ab Haeduis defecisse et populo Romano bellum intulisse. Qui eius consilii principes fuissent, quod intellegerent quantam calamitatem civitati intulissent, in Britanniam profugisse. Petere non solum Bellovacos, sed etiam pro his Haeduos, ut sua clementia ac mansuetudine in eos utatur. Quod si fecerit, Haeduorum auctoritatem apud omnes Belgas amplificaturum, quorum auxiliis atque opibus, si qua bella inciderint, sustentare consuerint. 14. For these Divitiacus pleads (for after the departure of the Belgae, having dismissed the troops of the Aedui, he had returned to Caesar). "The Bellovaci had at all times been in the alliance and friendship of the Aeduan state; that they had revolted from the Aedui and made war upon the Roman people, being urged thereto by their nobles, who said that the Aedui, reduced to slavery by Caesar, were suffering every indignity and insult. That they who had been the leaders of that plot, because they perceived how great a calamity they had brought upon the state, had fled into Britain. That not only the Bellovaci, but also the Aedui, entreated him to use his [accustomed] clemency and lenity toward them [the Bellovaci]: which if he did, he would increase the influence of the Aedui among all the Belgae, by whose succor and resources they had been accustomed to support themselves whenever any wars occurred."
15. Caesar honoris Diviciaci atque Haeduorum causa sese eos in fidem recepturum et conservaturum dixit, et quod erat civitas magna inter Belgas auctoritate atque hominum multitudine praestabat, DC obsides poposcit. His traditis omnibusque armis ex oppido conlatis, ab eo loco in fines Ambianorum pervenit; qui se suaque omnia sine mora dediderunt. Eorum fines Nervii attingebant. Quorum de natura moribusque Caesar cum quaereret, sic reperiebat: nullum esse aditum ad eos mercatoribus; nihil pati vini reliquarumque rerum ad luxuriam pertinentium inferri, quod his rebus relanguescere animos eorum et remitti virtutem existimarent; esse homines feros magnaeque virtutis; increpitare atque incusare reliquos Belgas, qui se populo Romano dedidissent patriamque virtutem proiecissent; confirmare sese neque legatos missuros neque ullam condicionem pacis accepturos. 15. Caesar said that on account of his respect for Divitiacus and the Aeduans, he would receive them into his protection, and would spare them; but, because the state was of great influence among the Belgae, and pre-eminent in the number of its population, he demanded 600 hostages. When these were delivered, and all the arms in the town collected, he went from that place into the territories of the Ambiani, who, without delay, surrendered themselves and all their possessions. Upon their territories bordered the Nervii, concerning whose character and customs when Caesar inquired he received the following information: - That there was no access for merchants to them; that they suffered no wine and other things tending to luxury to be imported; because, they thought that by their use the mind is enervated and the courage impaired: that they were a savage people and of great bravery: that they upbraided and condemned the rest of the Belgae who had surrendered themselves to the Roman people and thrown aside their national courage: that they openly declared they would neither send embassadors, nor accept any condition of peace."
16. Cum per eorum fines triduum iter fecisset, inveniebat ex captivis Sabim flumen a castris suis non amplius milibus passuum X abesse; trans id flumen omnes Nervios consedisse adventumque ibi Romanorum expectare una cum Atrebatibus et Viromanduis, finitimis suis (nam his utrisque persuaserant uti eandem belli fortunam experirentur); expectari etiam ab iis Atuatucorum copias atque esse in itinere; mulieres quique per aetatem ad pugnam inutiles viderentur in eum locum coniecisse quo propter paludes exercitui aditus non esset. 16. After he had made three days march through their territories, he discovered from some prisoners, that the river Sambre was not more than miles from his camp; that all the Nervii had stationed themselves on the other side of that river, and together with the Atrebates and the Veromandui, their neighbors, were there awaiting the arrival of the Romans; for they had persuaded both these nations to try the same fortune of war [as themselves]: that the forces of the Aduatuci were also expected by them, and were on their march; that they had put their women, and those who through age appeared useless for war, in a place to which there was no approach for an army, on account of the marshes.
17. His rebus cognitis, exploratores centurionesque praemittit qui locum castris idoneum deligant. Cum ex dediticiis Belgis reliquisque Gallis complures Caesarem secuti una iter facerent, quidam ex his, ut postea ex captivis cognitum est, eorum dierum consuetudine itineris nostri exercitus perspecta, nocte ad Nervios pervenerunt atque his demonstrarunt inter singulas legiones impedimentorum magnum numerum intercedere, neque esse quicquam negotii, cum prima legio in castra venisset reliquaeque legions magnum spatium abessent, hanc sub sarcinis adoriri; qua pulsa impedimentisque direptis, futurum ut reliquae contra consistere non auderent. Adiuvabat etiam eorum collsilium qui rem deferebant quod Nervii antiquitus, cum equitatu nihil possent (neque enim ad hoc tempus ei rei student, sed quicquid possunt, pedestribus valent copiis), quo facilius finitimorum equitatum, si praedandi causa ad eos venissent, impedirent, teneris arboribus incisis atque inflexis crebrisque in latitudinem ramis enatis [et] rubis sentibusque interiectis effecerant ut instar muri hae saepes munimentum praeberent, quo non modo non intrari sed ne perspici quidem posset. His rebus cum iter agminis nostri impediretur, non omittendum sibi consilium Nervii existimaverunt. 17. Having learned these things, he sends forward scouts and centurions to choose a convenient place for the camp. And as a great many of the surrounding Belgae and other Gauls, following Caesar, marched with him; some of these, as was afterwards learned from the prisoners, having accurately observed, during those days, the army's method of marching, went by night to the Nervii, and informed them that a great number of baggage-trains passed between the several legions, and that there would be no difficulty, when the first legion had come into the camp, and the other legions were at a great distance, to attack that legion while under baggage, which being routed, and the baggage-train seized, it would come to pass that the other legions would not dare to stand their ground. It added weight also to the advice of those who reported that circumstance, that the Nervii, from early times, because they were weak in cavalry, (for not even at this time do they attend to it, but accomplish by their infantry whatever they can,) in order that they might the more easily obstruct the cavalry of their neighbors if they came upon them for the purpose of plundering, having cut young trees, and bent them, by means of their numerous branches [extending] on to the sides, and the quick-briars and thorns springing up between them, had made these hedges present a fortification like a wall, through which it was not only impossible to enter, but even to penetrate with the eye. Since [therefore] the march of our army would be obstructed by these things, the Nervii thought that the advice ought not to be neglected by them.
18. Loci natura erat haec, quem locum nostri castris delegerant. Collis ab summo aequaliter declivis ad flumen Sabim, quod supra nominavimus, vergebat. Ab eo flumine pari acclivitate collis nascebatur adversus huic et contrarius, passus circiter CC infimus apertus, ab superiore parte silvestris, ut non facile introrsus perspici posset. Intra eas silvas hostes in occulto sese continebant; in aperto loco secundum flumen paucae stationes equitum videbantur. Fluminis erat altitudo pedum circiter trium. 18. The nature of the ground which our men had chosen for the camp was this: A hill, declining evenly from the top, extending to the river Sambre, which we have mentioned above: from this river there arose a [second] hill of like ascent, on the other side and opposite to the former, and open for about 200 paces at the lower part; but in the upper part, woody, (so much so) that it was not easy to see through it into the interior. Within these woods the enemy kept themselves in concealment; a few troops of horse-soldiers appeared on the open ground, along the river. The depth of the river was about three feet.
19. Caesar equitatu praemisso subsequebatur omnibus copiis; sed ratio ordoque agminis aliter se habebat ac Belgae ad Nervios detulerant. Nam quod hostibus adpropinquabat, consuetudine sua Caesar VI legions expeditas ducebat; post eas totius exercitus impedimenta conlocarat; inde duae legiones quae proxime conscriptae erant totum agmen claudebant praesidioque impedimentis erant. Equites nostri cum funditoribus sagittariisque flumen transgressi cum hostium equitatu proelium commiserunt. Cum se illi identidem in silvis ad suos reciperent ac rursus ex silva in nostros impetum facerent, neque nostri longius quam quem ad finem porrecta [ac] loca aperta pertinebant cedentes insequi auderent, interim legiones VI quae primae venerant, opere dimenso, castra munire coeperunt. Ubi prima impedimenta nostri exercitus ab iis qui in silvis abditi latebant visa sunt, quod tempus inter eos committendi proelii convenerat, ut intra silvas aciem ordinesque constituerant atque ipsi sese confirmaverant, subito omnibus copiis provolaverunt impetumque in nostros equites fecerunt. His facile pulsis ac proturbatis, incredibili celeritate ad flumen decucurrerunt, ut paene uno tempore et ad silvas et in flumine [et iam in manibus nostris] hostes viderentur. Eadem autem celeritate adverso colle ad nostra castra atque eos qui in opere occupati erant contenderunt. 19. Caesar, having sent his cavalry on before, followed close after them with all his forces; but the plan and order of the march was different from that which the Belgae had reported to the Nervii. For as he was approaching the enemy, Caesar, according to his custom, led on [as the van six legions unencumbered by baggage; behind them he had placed the baggage- trains of the whole army; then the two legions which had been last raised closed the rear, and were a guard for the baggage-train. Our horse, with the slingers and archers, having passed the river, commenced action with the cavalry of the enemy. While they from time to time betook themselves into the woods to their companions, and again made an assault out of the wood upon our men, who did not dare to follow them in their retreat further than the limit to which the plain and open parts extended, in the mean time the six legions which had arrived first, having measured out the work, began to fortify the camp. When the first part of the baggage train of our army was seen by those who lay hid in the woods, which had been agreed on among them as the time for commencing action, as soon as they had arranged their line of battle and formed their ranks within the woods, and had encouraged one another, they rushed out suddenly with all their forces and made an attack upon our horse. The latter being easily routed and thrown into confusion, the Nervii ran down to the river with such incredible speed that they seemed to be in the woods, the river, and close upon us almost at the same time. And with the same speed they hastened up the hill to our camp, and to those who were employed in the works.
20. Caesari omnia uno tempore erant agenda: vexillum proponendum, quod erat insigne, cum ad arma concurri oporteret; signum tuba dandum; ab opera revocandi milites; qui paulo longius aggeris petendi causa processerant arcessendi; acies instruenda; milites cohortandi; signum dandum. Quarum rerum magnam partem temporis brevitas et incursus hostium impediebat. His difficultatibus duae res erant subsidio, scientia atque usus militum, quod superioribus proeliis exercitati quid fieri oporteret non minus commode ipsi sibi praescribere quam ab aliis doceri poterant, et quod ab opere singulisque legionibus singulos legatos Caesar discedere nisi munitis castris vetuerat. Hi propter propinquitatem et celeritatem hostium nihil iam Caesaris imperium expectabant, sed per se quae videbantur administrabant. 20. Caesar had every thing to do at one time: the standard to be displayed, which was the sign when it was necessary to run to arms; the signal to be given by the trumpet; the soldiers to be called off from the works; those who had proceeded some distance for the purpose of seeking materials for the rampart, to be summoned; the order of battle to be formed; the soldiers to be encouraged; the watchword to be given. A great part of these arrangements was prevented by the shortness of time and the sudden approach and charge of the enemy. Under these difficulties two things proved of advantage; [first] the skill and experience of the soldiers, because, having been trained by former engagements, they could suggest to themselves what ought to be done, as conveniently as receive information from others; and [secondly] that Caesar had forbidden his several lieutenants to depart from the works and their respective legions, before the camp was fortified. These, on account of the near approach and the speed of the enemy, did not then wait for any command from Caesar, but of themselves executed whatever appeared proper.
21. Caesar, necessariis rebus imperatis, ad cohortandos milites, quam [in] partem fors obtulit, decucurrit et ad legionem decimam devenit. Milites non longiore oratione cohortatus quam uti suae pristinae virtutis memoriam retinerent neu perturbarentur animo hostiumque impetum fortiter sustinerent, quod non longius hostes aberant quam quo telum adigi posset, proelii committendi signum dedit. Atque in alteram item cohortandi causa profectus pugnantibus occurrit. Temporis tanta fuit exiguitas hostiumque tam paratus ad dimicandum animus ut non modo ad insignia accommodanda sed etiam ad galeas induendas scutisque tegimenta detrahenda tempus defuerit. Quam quisque ab opere in partem casu devenit quaeque prima signa conspexit, ad haec constitit, ne in quaerendis suis pugnandi tempus dimitteret. 21. Caesar, having given the necessary orders, hastened to and from into whatever quarter fortune carried him, to animate the troops, and came to the tenth legion. Having encouraged the soldiers with no further speech than that "they should keep up the remembrance of their wonted valor, and not be confused in mind, but valiantly sustain the assault of the enemy ;" as the latter were not further from them than the distance to which a dart could be cast, he gave the signal for commencing battle. And having gone to another quarter for the purpose of encouraging [the soldiers], he finds them fighting. Such was the shortness of the time, and so determined was the mind of the enemy on fighting, that time was wanting not only for affixing the military insignia, but even for putting on the helmets and drawing off the covers from the shields. To whatever part any one by chance came from the works (in which he had been employed), and whatever standards he saw first, at these he stood, lest in seeking his own company he should lose the time for fighting.
22. Instructo exercitu magis ut loci natura [delectusque collis] et necessitas temporis quam ut rei militaris ratio atque ordo postulabat, cum diversae legiones aliae alia in parte hostibus resisterent saepibusque densissimis, ut ante demonstravimus, interiectis prospectus impediretur, neque certa subsidia conlocari neque quid in quaque parte opus esset provideri neque ab uno omnia imperia administrari poterant. Itaque in tanta rerum iniquitate fortunae quoque eventus varii sequebantur. 22. The army having been marshaled, rather as the nature of the ground and the declivity of the hill and the exigency of the time, than as the method and order of military matters required; while the legions in the different places were withstanding the enemy, some in one quarter, some in another, and the view was obstructed by the very thick hedges intervening, as we have before remarked, neither could proper reserves be posted, nor could the necessary measures be taken in each part, nor could all the commands be issued by one person. Therefore, in such an unfavorable state of affairs, various events of fortune followed.
23. Legionis VIIII. et X. milites, ut in sinistra parte aciei constiterant, pilis emissis cursu ac lassitudine exanimatos vulneribusque confectos Atrebates (nam his ea pars obvenerat) celeriter ex loco superiore in flumen compulerunt et transire conantes insecuti gladiis magnam partem eorum impeditam interfecerunt. Ipsi transire flumen non dubitaverunt et in locum iniquum progressi rursus resistentes hostes redintegrato proelio in fugam coniecerunt. Item alia in parte diversae duae legiones, XI. et VIII., profligatis Viromanduis, quibuscum errant congressae, ex loco superiore in ipsis fluminis ripis proeliabantur. At totis fere castris a fronte et a sinistra parte nudatis, cum in dextro cornu legio XII. et non magno ab ea intervallo VII. constitisset, omnes Nervii confertissimo agmine duce Boduognato, qui summam imperii tenebat, ad eum locum contenderunt; quorum pars [ab] aperto latere legions circumvenire, pars summum castrorum locum petere coepit. 23. The soldiers of the ninth and tenth legions, as they had been stationed on the left part of the army, casting their weapons, speedily drove the Atrebates (for that division had been opposed to them,) who were breathless with running and fatigue, and worn out with wounds, from the higher ground into the river; and following them as they were endeavoring to pass it, slew with their swords a great part of them while impeded (therein). They themselves did not hesitate to pass the river; and having advanced to a disadvantageous place, when the battle was renewed, they [nevertheless] again put to flight the enemy, who had returned and were opposing them. In like manner, in another quarter two different legions, the eleventh and the eighth, having routed the Veromandui, with whom they had engaged, were fighting from the higher ground upon the very banks of the river. But, almost the whole camp on the front and on the left side being then exposed, since the twelfth legion was posted in the right wing, and the seventh at no great distance from it, all the Nervii, in a very close body, with Boduognatus, who held the chief command, as their leader, hastened toward that place; and part of them began to surround the legions on their unprotected flank, part to make for the highest point of the encampment.
24. Eodem tempore equites nostri levisque armaturae pedites, qui cum iis una fuerant, quos primo hostium impetu pulsos dixeram, cum se in castra reciperent, adversis hostibus occurrebant ac rursus aliam in partem fugam petebant; et calones, qui ab decumana porta ac summo iugo collis nostros victores flumen transire conspexerant, praedandi causa egressi, cum respexissent et hostes in nostris castris versari vidissent, praecipites fugae sese mandabant. Simul eorum qui cum impedimentis veniebant clamor fremitusque oriebatur, aliique aliam in partem perterriti ferebantur. Quibus omnibus rebus permoti equites Treveri, quorum inter Gallos virtutis opinio est singularis, qui auxilii causa a civitate missi ad Caesarem venerant, cum multitudine hostium castra [nostra] compleri, legiones premi et paene circumventas teneri, calones, equites, tunditores, Numidas diversos dissipatosque in omnes partes fugere vidissent, desperatis nostris rebus domum contenderunt: Romanos pulsos superatosque, castris impedimentisque eorum hostes potitos civitati renuntiaverunt. 24. At the same time our horsemen, and light-armed infantry, who had been with those, who, as I have related, were routed by the first assault of the enemy, as they were betaking themselves into the camp, met the enemy face to face, and again sought flight into another quarter; and the camp-followers who from the Decuman Gate, and from the highest ridge of the hill had seen our men pass the river as victors, when, after going out for the purposes of plundering, they looked back and saw the enemy parading in our camp, committed themselves precipitately to flight; at the same time there arose the cry and shout of those who came with the baggage-train: and they (affrighted), were carried some one way, some another. By all these circumstances the cavalry of the Treviri were much alarmed, (whose reputation for courage is extraordinary among the Gauls, and who had come to Caesar, being sent by their state as auxiliaries), and, when they saw our camp filled with a large number of the enemy, the legions hard pressed and almost held surrounded, the camp-retainers, horsemen, slingers, and Numidians fleeing on all sides divided and scattered, they, despairing of our affairs, hastened home, and related to their state that the Romans were routed and conquered, [and] that the enemy were in possession of their camp and baggage-train.
25. Caesar ab X. legionis cohortatione ad dextrum cornu prolectus, ubi suos urgeri signisque in unum locum conlatis XII. legionis confertos milites sibi ipsos ad pugnam esse impedimento vidit, quartae cohortis omnibus centurionibus occisis signiferoque interfecto, signo amisso, reliquarum cohortium omnibus fere centurionibus aut vulneratis aut occisis, in his primipilo P. Sextio Baculo, fortissimo viro, multis gravibusque vulneribus confecto, ut iam se sustinere non posset, reliquos esse tardiores et non nullos ab novissimis deserto [loco] proelio excedere ac tela vitare, hostes neque a fronte ex inferiore loco subeuntes intermittere et ab utroque latere instare et rem esse in angusto vidit, neque ullum esse subsidium quod submitti posset, scuto ab novissimis [uni] militi detracto, quod ipse eo sine scuto venerat, in primam aciem processit centurionibusque nominatim appellatis reliquos cohortatus milites signa inferre et manipulos laxare iussit, quo facilius gladiis uti possent. Cuius adventu spe inlata militibus ac redintegrato animo, cum pro se quisque in conspectu imperatoris etiam in extremis suis rebus operam navare cuperet, paulum hostium impetus tardatus est. 25. Caesar proceeded, after encouraging the tenth legion, to the right wing; where he perceived that his men were hard pressed, and that in consequence of the standards of the twelfth legion being collected together in one place, the crowded soldiers were a hinderance to themselves in the fight; that all the centurions of the fourth cohort were slain, and the standard- bearer killed, the standard itself lost, almost all the centurions of the other cohorts either wounded or slain, and among them the chief centurion of the legion P. Sextius Baculus, a very valiant man, who was so exhausted by many and severe wounds, that he was already unable to support himself; he likewise perceived that the rest were slackening their efforts, and that some, deserted by those in the rear, were retiring from the battle and avoiding the weapons; that the enemy [on the other hand] though advancing from the lower ground, were not relaxing in front, and were [at the same time] pressing hard on both flanks; he also perceived that the affair was at a crisis, and that there was not any reserve which could be brought up, having therefore snatched a shield from one of the soldiers in the rear (for he himself had come without a shield), he advanced to the front of the line, and addressing the centurions by name, and encouraging the rest of the soldiers, he ordered them to carry forward the standards, and extend the companies, that they might the more easily use their swords. On his arrival, as hope was brought to the soldiers and their courage restored, while every one for his own part, in the sight of his general, desired to exert his utmost energy, the impetuosity of the enemy was a little checked.
26. Caesar, cum VII. legionem, quae iuxta constiterat, item urgeri ab hoste vidisset, tribunos militum monuit ut paulatim sese legions coniungerent et conversa signa in hostes inferrent. Quo facto cum aliis alii subsidium ferrent neque timerent ne aversi ab hoste circumvenirentur, audacius resistere ac fortius pugnare coeperunt. Interim milites legionum duarum quae in novissimo agmine praesidio impedimentis fuerant, proelio nuntiato, cursu incitato in summo colle ab hostibus conspiciebantur, et T. Labienus castris hostium potitus et ex loco superiore quae res in nostris castris gererentur conspicatus X. legionem subsidio nostris misit. Qui cum ex equitum et calonum fuga quo in loco res esset quantoque in periculo et castra et legiones et imperator versaretur cognovissent, nihil ad celeritatem sibi reliqui fecerunt. 26. Caesar, when he perceived that the seventh legion, which stood close by him, was also hard pressed by the enemy, directed the tribunes of the soldiers to effect a junction of the legions gradually, and make their charge upon the enemy with a double front; which having been done, since they brought assistance the one to the other, nor feared lest their rear should be surrounded by the enemy, they began to stand their ground more boldly, and to fight more courageously. In the mean time, the soldiers of the two legions which had been in the rear of the army, as a guard for the baggage-train, upon the battle being reported to them, quickened their pace, and were seen by the enemy on the top of the hill; and Titus Labienus, having gained possession of the camp of the enemy, and observed from the higher ground what was going on in our camp, sent the tenth legion as a relief to our men, who, when they had learned from the flight of the horse and the sutlers in what position the affair was, and in how great danger the camp and the legion and the commander were involved, left undone nothing [which tended] to dispatch.
27. Horum adventu tanta rerum commutatio est facta ut nostri, etiam qui vulneribus confecti procubuissent, scutis innixi proelium redintegrarent, calones perterritos hostes conspicati etiam inermes armatis occurrerent, equites vero, ut turpitudinem fugae virtute delerent, omnibus in locis pugnae se legionariis militibus praeferrent. At hostes, etiam in extrema spe salutis, tantam virtutem praestiterunt ut, cum primi eorum cecidissent, proximi iacentibus insisterent atque ex eorum corporibus pugnarent, his deiectis et coacervatis cadaveribus qui superessent ut ex tumulo tela in nostros coicerent et pila intercepta remitterent: ut non nequiquam tantae virtutis homines iudicari deberet ausos esse transpire latissimum flumen, ascendere altissimas ripas, subire iniquissimum locum; quae facilia ex difficillimis animi magnitudo redegerat. 27. By their arrival, so great a change of matters was made, that our men, even those who had fallen down exhausted with wounds, leaned on their shields, and renewed the fight: then the camp-retainers, though unarmed, seeing the enemy completely dismayed, attacked [them though] armed; the horsemen too, that they might by their valor blot the disgrace of their flight, thrust themselves before the legionary soldiers in all parts of the battle. But the enemy, even in the last hope of safety, displayed such great courage, that when the foremost of them had fallen, the next stood upon them prostrate, and fought from their bodies; when these were overthrown, and their corpses heaped up together, those who survived cast their weapons against our men [thence], as from a mound, and returned our darts which had fallen short between [the armies]; so that it ought not to be concluded, that men of such great courage had injudiciously dared to pass a very broad river, ascend very high banks, and come up to a very disadvantageous place; since their greatness of spirit had rendered these actions easy, although in themselves very difficult.
28. Hoc proelio facto et prope ad internecionem gente ac nomine Nerviorum redacto, maiores natu, quos una cum pueris mulieribusque in aestuaria ac paludes coniectos dixeramus, hac pugna nuntiata, cum victoribus nihil impeditum, victis nihil tutum arbitrarentur, omnium qui supererant consensu legatos ad Caesarem miserunt seque ei dediderunt; et in commemoranda civitatis calamitate ex DC ad tres senatores, ex hominum milibus LX vix ad D, qui arma ferre possent, sese redactos esse dixerunt. Quos Caesar, ut in miseros ac supplices usus misericordia videretur, diligentissime conservavit suisque finibus atque oppidis uti iussit et finitimis imperavit ut ab iniuria et maleficio se suosque prohiberent. 28. This battle being ended, and the nation and name of the Nervii being almost reduced to annihilation, their old men, whom together with the boys and women we have stated to have been collected together in the fenny places and marshes, on this battle having been reported to them, since they were convinced that nothing was an obstacle to the conquerors, and nothing safe to the conquered, sent embassadors to Caesar by the consent of all who remained, and surrendered themselves to him; and in recounting the calamity of their state, said that their senators were reduced from 600 to three; that from 60,000 men they [were reduced] to scarcely 500 who could bear arms; whom Caesar, that he might appear to use compassion toward the wretched and the suppliant, most carefully spared; and ordered them to enjoy their own territories and towns, and commanded their neighbors that they should restrain themselves and their dependents from offering injury or outrage [to them].
29. Atuatuci, de quibus supra diximus, cum omnibus copiis auxilio Nerviis venirent, hac pugna nuntiata ex itinere domum reverterunt; cunctis oppidis castellisque desertis sua omnia in unum oppidum egregie natura munitum contulerunt. Quod cum ex omnibus in circuitu partibus altissimas rupes deiectusque haberet, una ex parte leniter acclivis aditus in latitudinem non amplius pedum CC relinquebatur; quem locum duplici altissimo muro munierant; tum magni ponderis saxa et praeacutas trabes in muro conlocabant. Ipsi erant ex Cimbris Teutonisque prognati, qui, cum iter in provinciam nostram atque Italiam; facerent, iis impedimentis quae secum agere ac portare non poterant citra flumen Rhenum depositis custodiae [ex suis] ac praesidio VI milia hominum una reliquerant. Hi post eorum obitum multos annos a finitimis exagitati, cum alias bellum inferrent, alias inlatum defenderent, consensu eorum omnium pace facta hunc sibi domicilio locum delegerant. 29. When the Aduatuci, of whom we have written above, were coming up with all their forces to the assistance of the Nervii, upon this battle being reported to them, they returned home after they were on the march; deserting all their towns and forts, they conveyed together all their possessions into one town, eminently fortified by nature. While this town had on all sides around it very high rocks and precipices, there was left on one side a gently ascending approach, of not more than 200 feet in width; which place they had fortified with a very lofty double wall: besides, they had placed stones of great weight and sharpened stakes upon the walls. They were descended from the Cimbri and Teutones, who, when they were marching into our province and Italy, having deposited on this side the river Rhine such of their baggage-trains as they could not drive or convey with them, left 6,000 of their men as a guard and defense for them. These having, after the destruction of their countrymen, been harassed for many years by their neighbors, while one time they waged war offensively, and at another resisted it when waged against them, concluded a peace with the consent of all, and chose this place as their settlement.
30. Ac primo adventu exercitus nostri crebras ex oppido excursions faciebant parvulisque proeliis cum nostris contendebant; postea vallo pedum XII in circuitu %XV% milium crebrisque castellis circummuniti oppido sese continebant. Ubi vineis actis aggere extructo turrim procul constitui viderunt, primum inridere ex muro atque increpitare vocibus, quod tanta machinatio a tanto spatio institueretur: quibusnam mallibus aut quibus viribus praesertim homines tantulae staturae (nam plerumque omnibus Gallis prae magnitudine corporum quorum brevitas nostra contemptui est) tanti oneris turrim in muro sese [posse] conlocare confiderent? 30. And on the first arrival of our army they made frequent sallies from the town, and contended with our men in trifling skirmishes; afterward, when hemmed in by a rampart of twelve feet [in height], and fifteen miles in circuit, they kept themselves within the town. When, vineae having been brought up and a mound raised, they observed that a tower also was being built at a distance, they at first began to mock the Romans from their wall, and to taunt them with the following speeches. "For what purpose was so vast a machine constructed at so great a distance? With what hands," or "with what strength did they, especially [as they were] men of such very small stature" (for our shortness of stature, in comparison to the great size of their bodies, is generally a subject of much contempt to the men of Gaul) "trust to place against their walls a tower of such great weight."
31. Ubi vero moveri et adpropinquare muris viderunt, nova atque inusitata specie commoti legatos ad Caesarem de pace miserunt, qui ad hunc modum locuti, non se existimare Romanos sine ope divina bellum gerere, qui tantae altitudinis machinationes tanta celeritate promovere possent, se suaque omnia eorum potestati permittere dixerunt. Unum petere ac deprecari: si forte pro sua clementia ac mansuetudine, quam ipsi ab aliis audirent, statuisset Atuatucos esse conservandos, ne se armis despoliaret. Sibi omnes fere finitimos esse inimicos ac suae virtuti invidere; a quibus se defelldere traditis armis non possent. Sibi praestare, si in eum casum deducerentur, quamvis fortunam a populo Romano pati quam ab his per cruciatum interfici inter quos dominari consuessent. 31. But when they saw that it was being moved, and was approaching their walls, startled by the new and unaccustomed sight, they sent embassadors to Caesar [to treat] about peace; who spoke in the following manner: "That they did not believe the Romans waged war without divine aid, since they were able to move forward machines of such a height with so great speed, and thus fight from close quarters; that they resigned themselves and all their possessions to [Caesar's] disposal: that they begged and earnestly entreated one thing, viz., that if perchance, agreeable to his clemency and humanity, which they had heard of from others, he should resolve that the Aduatuci were to be spared, he would not deprive them of their arms; that all their neighbors were enemies to them and envied their courage, from whom they could not defend themselves if their arms were delivered up: that it was better for them, if they should be reduced to that state, to suffer any fate from the Roman people, than to be tortured to death by those among whom they had been accustomed to rule."
32. Ad haec Caesar respondit: se magis consuetudine sua quam merito eorum civitatem conservaturum, si prius quam murum aries attigisset se dedidissent; sed deditionis nullam esse condicionem nisi armis traditis. Se id quod in Nerviis fecisset facturum finitimisque imperaturum ne quam dediticiis populi Romani iniuriam inferrent. Re renuntiata ad suos illi se quae imperarentur facere dixerunt. Armorum magna multitudine de muro in fossam, quae erat ante oppidum, iacta, sic ut prope summam muri aggerisque altitudinem acervi armorum adaequarent, et tamen circiter parte tertia, ut postea perspectum est, celata atque in oppido retenta, portis patefactis eo die pace sunt usi. 32. To these things Caesar replied, "That he, in accordance with his custom, rather than owing to their desert, should spare the state, if they should surrender themselves before the battering-ram should touch the wall; but that there was no condition of surrender, except upon their arms being delivered up; that he should do to them that which he had done in the case of the Nervii, and would command their neighbors not to offer any injury to those who had surrendered to the Roman people." The matter being reported to their countrymen, they said that they would execute his commands. Having cast a very large quantity of their arms from the wall into the trench that was before the town, so that the heaps of arms almost equalled the top of the wall and the rampart, and nevertheless having retained and concealed, as we afterward discovered, about a third part in the town, the gates were opened, and they enjoyed peace for that day.
33. Sub vesperum Caesar portas claudi militesque ex oppido exire iussit, ne quam noctu oppidani a militibus iniuriam acciperent. Illi ante inito, ut intellectum est, consilio, quod deditione facta nostros praesidia deducturos aut denique indiligentius servaturos crediderant, partim cum iis quae retinuerant et celaverant armis, partim scutis ex cortice factis aut viminibus intextis, quae subito, ut temporis exiguitas postulabat, pellibus induxerant, tertia vigilia, qua minime arduus ad nostras munitiones accensus videbatur, omnibus copiis repente ex oppido eruptionem fecerunt. Celeriter, ut ante Caesar imperaverat, ignibus significatione facta, ex proximis castellis eo concursum est, pugnatumque ab hostibus ita acriter est ut a viris fortibus in extrema spe salutis iniquo loco contra eos qui ex vallo turribusque tela iacerent pugnari debuit, cum in una virtute omnis spes consisteret. Occisis ad hominum milibus IIII reliqui in oppidum reiecti sunt. Postridie eius diei refractis portis, cum iam defenderet nemo, atque intromissis militibus nostris, sectionem eius oppidi universa Caesar vendidit. Ab iis qui emerant capitum numerus ad eum relatus est milium LIII. 33. Toward evening Caesar ordered the gates to be shut, and the soldiers to go out of the town, lest the towns-people should receive any injury from them by night. They [the Aduatuci], by a design before entered into, as we afterwards understood, because they believed that, as a surrender had been made, our men would dismiss their guards, or at least would keep watch less carefully, partly with those arms which they had retained and concealed, partly with shields made of bark or interwoven wickers, which they had hastily covered over with skins, (as the shortness of time required) in the third watch, suddenly made a sally from the town with all their forces [in that direction] in which the ascent to our fortifications seemed the least difficult. The signal having been immediately given by fires, as Caesar had previously commended, a rush was made thither [i. e. by the Roman soldiers] from the nearest fort; and the battle was fought by the enemy as vigorously as it ought to be fought by brave men, in the last hope of safety, in a disadvantageous place, and against those who were throwing their weapons from a rampart and from towers; since all hope of safety depended on their courage alone. About 4,000 of the men having been slain, the rest were forced back into the town. The day after, Caesar, after breaking open the gates, which there was no one then to defend, and sending in our soldiers, sold the whole spoil of that town. The number of 53,000 persons was reported to him by those who had bought them.
34. Eodem tempore a P. Crasso, quem cum legione una miserat ad Venetos, Venellos, Osismos, Coriosolitas, Esuvios, Aulercos, Redones, quae sunt maritimae civitates Oceanumque attingunt, certior factus est omnes eas civitates in dicionem potestatemque populi Romani esse redactas. 34. At the same time he was informed by P. Crassus, whom he had sent with one legion against the Veneti, the Unelli, the Osismii, the Curiosolitae, the Sesuvii, the Aulerci, and the Rhedones, which are maritime states, and touch upon the [Atlantic] ocean, that all these nations were brought under the dominion and power of the Roman people.
35. His rebus gestis omni Gallia pacata, tanta huius belli ad barbaros opinio perlata est uti ab iis nationibus quae trans Rhenum incolerent legationes ad Caesarem mitterentur, quae se obsides daturas, imperata facturas pollicerentur. Quas legationes Caesar, quod in Italiam Illyricumque properabat, inita proxima aestate ad se reverti iussit. Ipse in Carnutes, Andes, Turonos quaeque civitates propinquae iis locis errant ubi bellum gesserat, legionibus in hiberna deductis, in Italiam profectus est. Ob easque res ex litteris Caesaris dierum XV supplicatio decreta est, quod ante id tempus accidit nulli. 35. These things being achieved, [and] all Gaul being subdued, so high an opinion of this war was spread among the barbarians, that embassadors were sent to Caesar by those nations who dwelt beyond the Rhine, to promise that they would give hostages and execute his commands. Which embassies Caesar, because he was hastening into Italy and Illyricum, ordered to return to him at the beginning of the following summer. He himself, having led his legions into winter quarters among the Carnutes, the Andes, and the Turones, which states were close to those regions in which he had waged war, set out for Italy; and a thanksgiving of fifteen days was decreed for those achievements, upon receiving Caesar's letter; [an honor] which before that time had been conferred on none.